Beløbsgrænser og opdatering af positivlister

11. januar 2023

Udenlandsk arbejdskraft – nye beløbsgrænser og opdatering af positivlister 


Regulering af beløbsgrænsen på den gældende ordning fra 1. januar 2023
Hvert år den 1. januar reguleres den årlige beløbsgrænse for opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen og fast-track-ordningens beløbsspor.

Beløbsgrænsen hæves derfor fra 448.000 kr. årligt i 2022 til 465.000 kr. årligt pr. 1. januar 2023, svarende til 38.750 kr. månedligt.

Du kan læse mere om den nye beløbsgrænse her

Opdaterede positivlister fra 1. januar 2023
To gange årligt, den 1. januar og den 1. juli, opdateres de to officielle lister over stillingsbetegnelser, hvor der inden for en række erhvervsområder er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft.

De to lister er henholdsvis:

Positivlisten for personer med videregående uddannelse, som er en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis en udlænding er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan der ansøges om denne ordning.

Positivlisten for faglærte, som er en liste over erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis en udlænding er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan der ansøges om denne ordning.

Du kan læse mere om positivlisterne og se de opdaterede positivlister pr. 1. januar 2023 her

Ny version af ansøgningsskemaet AR6/7
SIRI lancerede den 12. december 2022 en ny version af ansøgningsskemaet AR6/7, som kan benyttes til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i forbindelse med lønarbejde.

Den nye version har til formål at sikre, at SIRI modtager flere oplysninger til brug af behandling af erhvervssager såsom virksomhedernes mulighed for at oplyse medlemskab af en arbejdsgiverforening og ansættelsesforhold herunder overenskomst og DISCO-kode for den tilbudte stilling.

Der er tale om sædvanlig løn uden yderligere, hvis det er oplyst i ansøgningsskemaet og i ansættelseskontakten, at:

  • arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening.
  • ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst.
  • lønnen pr. måned udgør 65.000 kr. eller mere.

Læs mere om praksis vedrørende ”sædvanlig løn” her
Læs mere om anvendelse af DISCO-koder her