Trivsel og agilitet på arbejdspladsen - nyt spil

13. juni 2019

Nyt digitalt simuleringsspil skal gøre organisationer og arbejdspladser skarpe på forhold omkring trivsel og arbejdsvilkår under interne omstillingsprocesser.

Kan I nikke genkendende til skred og stigende krav ift. innovation, kompetenceudvikling, digitalisering, intern omstilling og forretningsudvikling i jeres organisation? Dette er nogle af de aktuelle dilemmaer, som det ny-lancerede online simuleringsspil ’AGIL TRIVSEL’ tager fat om.

AGIL TRIVSEL er det første spil-produkt af tre, udviklet som led i forskningsprojektet SIV, der over en 3-årig periode har fået midler af Innovationsfonden til at undersøge vilkår for Socialt Innovativt Vidensarbejde i dag og i fremtiden.

“Vores forskning skal ud og virke blandt folk, der står med et ben ind i fremtiden og gerne vil sikre sig, at udvikling foregår på bæredygtig vis. En måde at gøre det på er at oversætte en del af vores viden til digitale simulationsspil, som arbejdspladser kan bruge til træning og læring i en kompleks virkelighed.” fortæller Katia Dupret, Lektor ved RUC, der leder SIV-projektet.

Forskning på spil

Det case-baserede online simuleringsspil bygger på projektets forskning, hvor teori kombineres med storytelling. Udviklingen af spillet er foregået i en samskabelsesproces mellem projektets parter på tværs af brancher, der tæller alt fra universitetet til interesseorganisation og det private erhvervsliv.

”Det har været en spændende rejse at være med til at skabe et læringsspil, der er blevet udviklet sideløbende med ny forskningsteori og indsigt i arbejdslivets vilkår og organiseringer. Og det har været inspirerende at være del af et projekt med så mange forskellige parter, der har bidraget til at gøre det her spil relevant for så mange af os ude på virkelighedens arbejdspladser.” fortæller Maja Spangsberg Krogstrup, der har deltaget som spiludviklingspartner fra Actee.

Inspiration og kobling med egen virkelighed

Spillet handler om en agil omstillingsproces i et it-konsulenthus, men det tager fat om en række dilemmaer om trivsel i sammenhæng med intern organisering og arbejdsforhold, som har en mere almengyldig relevans på vores arbejdspladser, hvor nye teknologier skaber forandring i vores arbejdsvilkår og organisering.

Reload er én af partnerne i SIV-projektet, der har haft en særlig rolle i udviklingen af den agile case, idet det digitale udviklingshus har åbnet dørene op og delt ud af erfaringer med agil omstilling til stor inspiration i udviklingen af casens historie og læring.

”Vi skaber digitale løsninger for andre, men vi oplever også at hele organiseringen omkring disse løsninger bliver kritisk for, at det skal lykkes i virkeligheden. Hvordan vi arbejder sammen gennemsyrer jo alt, vi laver. Spillet tager fat i dilemmaer, jeg tror, at alle organisationer vil opleve, hvis de arbejder med intern forandring. Jeg tror, at mange organisationer kan lære af, hvordan vi gør i den digitale branche, så det er ikke utænkeligt, at det bliver noget, vi i højere grad vil hjælpe andre organisationer med i fremtiden.” siger Rasmus Luckow-Nielsen, Adm. Direktør i Reload.

Nyt liv i jeres organisation

Formålet med spillet er, at det skal anvendes ude på arbejdspladser, hvor det kan bidrage til effektfulde og engagerende læringsforløb, der hjælper til at sikre bedre trivsel i omstillingsprocesser. 

”Vi håber, at spillet vil leve videre langt ind i fremtiden. For koblingen mellem trivsel og forandring, i en, i stigende grad, hurtigere og hurtigere kørende verden, bliver ved med at være aktuel” tilføjer Katia Dupret og sender en opfordring til alle interesserede arbejdspladser om at prøve spillet, der kan hjælpe til at navigere i forandring og kompleksitet og stadig holde øje for trivsel.

For Kooperationen, der også deltager i projektet, kan trivselsspillet styrke forholdet mellem ledelse og medarbejdere: "I kooperative virksomheder får medejerne både ansvar og indflydelse på at udvikle fremtidens arbejdspladser. Det kræver, at organisationer skal blive hurtigere til at fange nye digitale muligheder, tillære sig nye kompetencer og ikke mindst udvikle nye arbejdsformer. I dag skal man ikke tro, at det er nok at overleve forandringerne, men snarest at lære at kapitalisere på dem. Så meget desto vigtigere er det at kunne skabe agile og innovative virksomheder, der ikke går på kompromis med demokratiske og solidariske alternativer, men som i stedet er med til at bevare disse.”, siger Elsa Brander fra Kooperationen.

Praktisk

Kom i gang med at spille: Prøv teaser-version af rådgivningsspillet med det samme her.

Den fulde version af AGIL TRIVSEL er udviklet til et faciliteret forløb, hvor der optimalt set skal sættes mindst en halv dag (3-4 timer) af til at arbejde med spillet. Der skabes mest refleksion og bedst arbejdsrelateret læring ved en professionelt faciliteret proces. Så hvis I er interesserede i at høre mere om mulighederne for at prøve AGIL TRIVSEL-spillet i jeres organisation, skal I endelig kontakte Katia Dupret, der kan fortælle mere.

Katia Dupret: katia@ruc.dk