Rustet til en fremtid, der allerede er her

9. november 2017

“Man bliver nødt til at have en fundamental erkendelse af, at den digitale verden er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Den forsvinder ikke, tværtimod udvikler den sig hele tiden. Derfor er det essentielt at have en tilgang, hvor man hverken vender udviklingen ryggen eller kaster sig ukritisk om halsen på den i ubetinget begejstring. I stedet er det vigtigt at bruge de digitale muligheder fremsynet og
fornuftigt. At bruge dem som redskaber og til idéudvikling. Ud fra den betragtning er mulighederne mange for at få et positivt udbytte af den digitale udvikling”.

Kasper Og Daniel Fra KW Det siger Kasper Herbøl, som er partner i KnowledgeWorker.
En virksomhed, der hjælper andre virksomheder med at komme i gang og/eller med at justere eller fastholde kursen og forretningsidéen.
KnowledgeWorker har bl.a. været med til at udvikle en delebilsordning, et it-system for bæredygtigt byggeri, og en metode til at udvælge bestyrelses-medlemmer ved hjælp af store mængder data. Kunderne og emnerne er mange og meget forskellige.


Tænk på tværs

“De nye digitale værktøjer betyder, at man enkelt og billigt kan organisere og kombinere forskellige fagligheder på tværs af den enkelte virksomhed eller organisation. Den digitale omstilling har med andre ord betydet, at virksomheder kan håndtere og formidle fagspecifik viden langt mere effektivt, og dermed udnytte hinandens kernekompetencer på en helt ny måde”, siger Kasper Herbøl.

”Når der er tale om nye forretningsmodeller, giver den digitale omstilling ind imellem anledning til juridiske problemstillinger, som man naturligvis skal forholde sig til”, supplerer Daniel Schultz, som også er partner i virksomheden. ”Det er et godt eksempel på, at man skal forbinde og forholde sig til alle led i en virksomhed, når man sætter gang i en digital omstilling.” Digitaliseringen giver gode muligheder for en løbende analyse af den datastrøm, der går gennem virksomheden. Den kan bruges aktivt, når der sker noget, virksomheden skal være opmærksom på, fordi den så at sige “siger til”, når det er vigtig og nødvendigt. Og dermed giver den en løbende basis for beslutninger.

“Det er et spørgsmål om perspektiv”, siger Kasper Herbøl. “Er digital omstilling godt eller skidt - eller bare et vilkår der, fordi det rummer et stort potentiale, skaber store forandringer? Egentlig oplever jeg ikke, at folk er mere bange for at blive fyret i takt med, at det digitale skaber omstilling. Men det er klart, at medarbejdere i dag skal kunne mere end tidligere, og at komplekse og kreative opgaver ikke lader sig automatisere lige så nemt som rutineopgaver. Og her er pointen, at når rutineopgaverne forsvinder, frigøres tid til at medarbejderne kan bruge deres tid på andre ting. Digitaliseringen kræver konstant læring og konstant omstilling, men tilbyder på den anden side hele tiden nye muligheder”. 

Kooperative værdier – også ude i Europa

KnowledgeWorker er en kooperativ virksomhed, som også er med i et europæisk samarbejde med andre lignende virksomheder. De kooperative værdier er vigtige for virksomheden, fordi det i høj grad er de samme værdier, der gør vidensarbejderen produktiv.

Virksomheden er skruet sammen således, at alle partnere altid ejer lige meget. Lige nu er der i alt 17 partnere, som hver har en stemme på generalforsamlingen, der er øverste myndighed. KnowledgeWorker arbejder gerne sammen med andre kooperative virksomheder. Og selve virksomheden er skabt af akademikere med kombinationer af fag som fx filosofi og erhvervsøkonomi.

“Det, vi vil med KnowledgeWorker, er at bane vejen for fremtidens bæredygtige forretning. Hvor mennesket er målet frem for midlet, hvor bundlinje ikke kan adskilles fra etik og moral, og hvor personligt engagement i samfundets udfordringer, skaber innovative og bæredygtige løsninger”, understreger Kasper Herbøl og Daniel Schultz.

Skrevet af Lise Thorsen.
Foto: Robert Hendel.