Projekt “Saving Jobs!”

13. oktober 2016

Projektet har til formål at forbedre mulighederne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer.

Det første møde i det europæiske projekt "Saving Jobs!" fandt sted i Manchester (Storbritannien) den 5.-6. september 2016. Projektet har til formål at forbedre mulighederne og forenkle betingelserne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer og samtidig skabe opmærksomhed omkring fordelene ved den kooperative organisationsmodel.

Projektet varer til og med udgangen af 2017, og der vil i projektperioden blive arbejdet med at overføre viden og erfaringer på området fra Spanien til partnerlandene, henholdsvis Storbritannien, Polen og Danmark, der alle er lande med langt mindre erfaring inden for generationsskifte problemer og overførsel af konkurstruede virksomheder til medarbejderejede kooperativer.

Spanien har en lang tradition inden for dette område som følge af landets økonomiske kriser, virksomhedskonkurser og generationsskifteproblemstillinger.

Mødet i Manchester
Det første møde i projektgruppen blev afholdt i Manchester, og fokus var på opstart af projektet. Den spanske partner COCETA præsenterede de i projektperioden planlagte workshops, seminarer samt øvrige aktiviteter, som projektperioden vil byde på.

Under mødet gav de øvrige projektpartnere fra henholdsvis Co-operatives UK, Kooperationen, og NAUWC fra Polen en indledende analyse af situationen i deres respektive lande samt et overblik over lovgivning, der eventuelt har eller vil kunne have indflydelse på mulighederne for at oprette medarbejderejede kooperativer.

Den europæiske medlemsorganisation for socialøkonomi, REVES, har ansvaret for at lave en omfattende undersøgelse af forholdene i de udvalgte projektlande og er således også partner i projektet.

Projektet afsluttes med et møde i Bruxelles i slutningen af 2017.

Dette projekt er støttet af EU-Kommissionen. Denne skrivelse afspejler alene Kooperationens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brug af indholdet.

Kontakt
Elsa Brander kan kontaktes på eb@kooperationen.dk
Lykke Pedersen kan kontaktes på lep@kooperationen.dk