OK 18 – strejke og lockout

15. marts 2018

Der er som bekendt varslet både strejke og lockout i forbindelse med de igangværende overenskomstfornyelser på det offentlige område. Konflikten vil ramme alle tre hovedområder i det offentlige, det vil sige staten, kommunerne og regionerne. Konflikten vil tidligst træde i kraft den 4. april 2018.

Konflikten vil, hvis den ikke bliver afværget, føre til store udfordringer for afviklingen af den offentlige transport, børnepasning og skoler. Alle områder, som kan påvirke medarbejdere i private virksomheder.

Udgangspunkt er, at medarbejderne i private virksomheder skal møde på arbejdet til den aftalte tid, selvom konflikten kan medføre forsinkelser i transporttid og udfordringer i forhold til pasning af børn. Medarbejderne på det private arbejdsmarked er ikke omfattet af konflikten og må derfor heller ikke bruge arbejdstiden til at aktionere for arbejdskampen på det offentlige område.

Medarbejderne kan heller ikke bruge konflikten – eller konsekvenserne af den - som gyldig udeblivelsesgrund. Gør medarbejderne alligevel dette, er arbejdsgiver som minimum berettiget til at foretage lønafkortning for udeblivelsen.

Når det er sagt, er der i udgangspunkt ikke noget i vejen for, at man tænker kreativt i forhold til at løse udfordringerne sammen med medarbejderne, fx i form af samkørselsordninger, mulighed for hjemmearbejde eller aftaler om afholdelse af ferie uden for de aftalte rammer.

Som arbejdsgiver skal man i den forbindelse huske, at der kan være særlige forhold, fx vedrørende forsikring, som bør undersøges, før man fx tilbyder de ansatte at tage deres børn med på arbejdet. Der kan også være skattemæssige aspekter i ordninger, hvor en arbejdsgiver tilbyder at betale for kørsel eller pasning af børn, fordi det skattemæssigt regnes som en indkomst for den ansatte, og derfor i udgangspunktet er skattepligtigt.

Som arbejdsgivermedlem i Kooperationen kan I kontakte vores konsulenter i spørgsmål om konflikten.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat og må ikke læses som juridisk rådgivning eller erstatning herfor.