Ny ferielov fra 2020

31. august 2017

Ferielovsudvalget har nu afgivet deres betænkning til forslag om en ændring af ferieloven til regeringen.

Den vigtigste ændring, som der lægges op til, er ændringen af forskydningen mellem optjenings- og ferieår. Man vil efter ændringen kunne afholde ferie i den samme 12 måneders periode, som ferien er optjent i. Optjeningen vil imidlertid ikke følge kalenderåret, men ske i perioden fra 1. september til den 31. august i det følgende år.

Principperne bag optjeningen vil være de samme som i dag. Den optjente ferie vil kunne afholdes i en periode på fire måneder efter optjeningsperiodens afslutning, det vil sige i perioden fra den 1. september – 31. december. Ved at forlænge ferieåret til i alt 16 måneder, vil man forsøge at rette på den mangel på ret til betalt ferie, som især lønmodtagere, der træder ind på arbejdsmarkedet, rammes af i dag.

Regeringen har tilkendegivet, at man vil fremsætte et lovforslag om en ændring af ferieloven, baseret på betænkningens anbefalinger.

Ændringen vedrørende optjening og afholdelse af ferie forventes at træde i kraft fra september 2020, hvilket giver arbejdsmarkedets parter god tid til at tilpasse fx overenskomster til den nye virkelighed. Vi vil naturligvis følge den kommende lovgivningsproces med interesse.