Styrkebaseret udvikling

Indhold

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring” udbydes nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og styring”.

Formål

At deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat. Denne indsigt kan f. eks. danne grundlag for et udviklingsorienteret perspektiv i medarbejderudviklingssamtaler og give større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, virksomheden stiller.

Tid og sted

Kurset afholdes følgende datoer kl. 09:30 – 16:00

24. februar 2021  Tilmeldingsfrist 15. december 2020 - DETTE KURSUS ER FULDT BOOKET
17. marts 2021  Tilmeldingsfrist 12. januar 2020
  7. april 2021  Tilmeldingsfrist 4. februar 2020


Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart.

Undervisere

Jens Fisker Carlsbæk fra konsulentgruppen INNOVATOR.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen.

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer. Det er kun medlemmer af Kooperationen, der kan deltage. Der kan kun tilmeldes tre deltage fra samme virksomhed på et kursus. Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000.