Styrkebaseret udvikling
Kursus i Styrkebaseret udvikling


Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og løsning” udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og løsning”.

Formål

At deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat. Denne indsigt kan for eksempel danne grundlag for et udviklingsorienteret perspektiv i medarbejderudviklingssamtaler samt give større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Tid og sted

Vil fremgå her 

Tilmelding

Vil fremgå her 

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer. Det er kun medlemmer af Kooperationen, der kan deltage.
Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000.