Styrkebaseret udvikling

Indhold

NY KURSUSDATO MELDES UD SÅ SNART DEN ER FASTLAGT!

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring” udbydes nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og styring”.

Formål

At deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat. Denne indsigt kan f. eks. danne grundlag for et udviklingsorienteret perspektiv i medarbejderudviklingssamtaler og give større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, virksomheden stiller.

Tid og sted

Heldagskursus kl. 09:30 – 16:00
Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Kurset er desværre aflyst på grund af covid-19. Ny kursusdato meldes ud, så snart den er fastlagt.

Der er begrænset deltagerantal på max. 10.

Undervisere

Jens Fisker Carlsbæk fra Konsulentgruppen INNOVATOR samt Lars Tolstrup fra Kooperationen.

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer. Det er kun medlemmer af Kooperationen, der kan deltage. Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000.