Kooperationen med i ekspertgruppe

15. juli 2021

Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder starter sit arbejde efter sommerferien. Kooperationen og to medlemsvirksomheder er med.

Regeringen har nu offentliggjort sammensætningen af den ekspertgruppe, der skal styrke vidensgrundlaget om demokratiske virksomheder i Danmark og komme med anbefalinger til at styrke sektoren. Blandt gruppens 18 medlemmer er Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen, Allan Harbo, direktør i JORTON og Maj Baltzarsen fra Analyse & Tal.

Susanne Westhausen udtaler:

”Vi er rigtig glade for, at der er blevet sammensat en stærk ekspertgruppe med repræsentation fra bl.a. forskerverdenen, fagbevægelsen, Landbrug & Fødevarer samt de helt store forbrugerejede virksomheder i Danmark. Vi tror på, at ekspertgruppens arbejde kan komme til at gøre en vigtig forskel, og vi glæder os til at komme i gang”.

Ifølge Susanne Westhausen, kommer iværksætterperspektivet til at være særligt vigtigt for Kooperationen.

”Udover Analyse & Tal er der desværre ikke blevet plads til nyere kooperative virksomheder i arbejdsgruppen. Det er vigtigt, at deres erfaringer også bliver hørt, og her kan Kooperationen bidrage med erfaringer fra vores iværksætterrådgivning - og fra vores medlemmer. Iværksættervirksomhederne er helt centrale ift. at forstå, hvordan vi skaber de rigtige rammer for at nye kooperative virksomheder kan vokse frem.”

Ifølge sit kommissorium skal ekspertgruppe bl.a.:

  • Undersøge og beskrive forholdene ved demokratiske virksomheder, herunder medarbejder-, producent- og forbrugerejede virksomheder samt afdække udbredelse og erfaringer med sådanne virksomhedsformer.
  • Afdække og sammenligne demokratiske virksomheder med andre virksomhedsformer.
  • Foretage benchmark af reglerne på udvalgte områder i forhold til en række udvalgte lande.
  • Komme med anbefalinger, der kan fjerne uhensigtsmæssige barrierer og forbedre forholdene for demokratiske virksomheder inden for bl.a. adgang til erhvervsfremme, finansiering og rådgivning.
  • Afdække og komme med anbefalinger til, hvordan demokratiske virksomheder har og kan være med til at understøtte samfundsudvikling og vækst lokalt og regionalt i hele landet.

Ekspertgruppen skal afgive rapport til erhvervsministeren inden udgangen af 2. kvartal 2022.

Se ekspertgruppens sammensætning og læs kommissoriet her.