Konkurrenceloven og underhåndsbud

15. april 2019

Kooperationen har fået flere henvendelser fra medlemsvirksomheder, der som tilbudsgivende hovedentreprenører har fået afslag fra tilbud fra underentreprenører med den begrundelse, "at det er i strid med konkurrenceloven, da I selv i egenproduktion kan udføre arbejdet”.
Kooperationen vurderer dog, at det ikke er i strid med konkurrenceloven at indhente underhåndsbud, selvom man i sin virksomhed har egenproduktion, der kan udføre den pågældende underentreprise, såfremt der ikke foreligger konkurrencebegrænsende virkninger eller misbrug af dominerende stilling, alligevel rettede vi henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få et klart svar.

I vores henvendelse oplyste vi blandt andet, at nogle af vores medlemsvirksomheder indenfor byggeri og anlæg kan have mange små enheder – indenfor samme CVR nummer – der udfører ”nicheproduktion” – f.eks. murersektion, tømrersektion m.v. og i den forbindelse indhenter de underentreprisetilbud, når opgaven gør det nødvendigt.

Som eksempel brugte vi en virksomhed med en nedbrydersektion med kun to funktionærer, få timelønnede og et par gravemaskiner. At Konkurrenceloven skulle forbyde, at man indhenter tilbud fra f.eks. en nedbryder eller jordentreprenør, når man kun selv har en meget, meget lille nedbryderafdeling, der også kan udføre lidt jordarbejde, meddelte vi, at vi ikke fandt at der var grundlag for at forbyde efter reglerne i Konkurrenceloven.

Konkurrencestyrelsens svar

Konkurrencestyrelsens svar foreliggger nu og heraf fremgår det blandt andet, at det som udgangspunkt ikke er problematisk efter konkurrencereglerne, at hovedentreprenører indhenter tilbud til udførelse af ydelser, som ligger indenfor eget produktionsområde, såfremt der ikke foreligger konkurrencebegrænsende virkninger eller misbrug af dominerende stilling.

Endvidere tilføjer Konkurrencestyrelsen, at konkurrenceloven således ikke begrænser virksomheder i selvstændigt at afgive tilbud på opgaver udbudt af andre virksomheder, der opererer indenfor samme marked.

På baggrund af svaret fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan Kooperationen derfor konkludere, at der ikke er noget til hinder for at indhente underentreprisetilbud til udførelse af ydelser, som ligger indenfor eget produktionsområde, såfremt der ikke foreligger konkurrencebegrænsende virkninger eller misbrug af dominerende stilling.

Det skal dog understreges, at ovennævnte er en generel vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.