Godtgørelse ved overtrædelse af 48-timers reglen

23. november 2017

Det følger af lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet, at en lønmodtager i løbet af en syvdagesperiode, der beregnes over en referenceperiode på 4 måneder, ikke må have en arbejdstid, der overstiger 48 timer, inklusiv overarbejde. Ansvaret for dens overholdelse ligger hos arbejdsgiveren.

Højesteret har i en dom afsagt den 14. november 2017 taget stilling til godtgørelsesniveauet i en konkret sag, hvor en traktorfører i en periode over 3 år havde haft flere referenceperioder, hvor hans arbejdstid oversteg de 48 timer, endda ganske voldsomt.

I dommen fastslog Højesteret, at udgangspunktet for overtrædelse af reglen er en godtgørelse på 25.000 kr., som i særligt grelle tilfælde, hvor fx overtrædelsen er sket i flere eller længere periode, eller hvor en arbejdsgiver fx har givet pålæg om overarbejdet, kan stige til 50.000 kr. 

I den konkrete sag blev godtgørelsen fastsat til 50.000 kr. henset til den lange periode med flere overtrædelser af reglen.

Ovenstående er alene et kort nyhedsreferat og ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Som arbejdsgivermedlem hos Kooperationen har du mulighed for at få rådgivning, om blandt andet 48-timers reglen, hos vores konsulenter.