Forslag om ændringer af udbudsloven

10. oktober 2018

Regeringen har fremsat et forslag til ændringer i udbudsloven. Ændringerne er:

  • Pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og
  • Pligt til at adskille vurderingen af opfyldelse af kvalitative kriterier fra vurderingen af kriteriet ”pris” ved bygge- og anlægskontrakter fra 350.000.000 kr. excl. moms.

Baggrunden for den foreslåede ændring skyldes at Klagenævnet for Udbud i en kendelse fra 2017 fastslog, at udbyder ikke har en pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. 

Med den foreslåede ændring bliver de således en pligt for udbyder til at holde vurderingen af priskriteriet adskilt fra vurderingen af de kvalitative kriterier d.v.s. at udbyder først skal vurdere hvordan tilbuddene opfylder de kvalitative kriterier forud for at udbyder opnår kendskab til den tilbudte pris. Deraf nævnet ”to-kuvert systemet”.

Teknisk set sker dette ved at tilbud skal afgives ved at uploade separate dokumenter i udbyders elektroniske udbudssystem, og at systemet teknisk sikrer, at dokumentet med de tilbudte priser ikke kan åbnes, før kvalitetsvurderingen er gennemført.

Ændringer skal træde i kraft den 1. juli 2019.