Forlængelse af ret til sygedagpenge

30. juni 2021

Loven om forlængelse af retten til sygedagpenge for personer i særlig risiko er blevet vedtaget.
Ordningen, der giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, er blevet forlænget.

Ordningen betyder, at arbejdsgivere får midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og for medarbejdere, der er pårørende til (og deler husstand med) personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Lønmodtagere, som ikke har ret til løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Ordningen trådte i kraft den 20. maj 2020 og er løbende blevet forlænget. Med den seneste forlængelse gælder den nu indtil den 31. august 2021. Det er ikke oplyst, om ordningen vil blive forlænget yderligere efter sommerferien.
Det betyder, at medarbejdere, der pr. den 30. juni 2021 modtog sygedagpenge (herunder som refusion til arbejdsgiver) efter ordningen, nu frem til og med den 31. august 2021 kan modtage sygedagpenge efter ordningen uden at skulle afgive ny arbejdsgivererklæring eller lægeerklæring. Der kan efter den 31. august 2021 ikke udbetales sygedagpenge eller refusion efter ordningen.

Læs mere her.