Bygningsreglement 2018

28. september 2017

Bygningsreglement 2018 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og såvel bygningsreglement 2018 som certificeringsbekendtgørelse er nu sendt til EU. Dermed starter en periode på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre lande har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne.

Denne ”EU-høring” betyder, at BR 2018 forventes at være godkendt medio december 2017 med endelig ikrafttræden den 1. januar 2018.

Der vil dog være en overgangsperiode frem til den 30. juni 2018, hvor man, sammen med BR 2018, fortsat kan anvende BR 2015 som grundlag for den fortsatte projektering samt ansøgning om byggetilladelse.

Med udkastet til BR 2018 lægges der op til en strukturel ændring af det gældende bygningsreglement, således at den hidtidige kapitelinddeling er afløst af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

Samtidig med offentliggørelsen af BR 2018 i december bliver der frigivet en række vejledninger. Disse skal uddybe og vejlede i forståelse af de tilhørende kravtekster i bygningsreglementets enkelte afsnit.