Bevar registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

10. juli 2018

Kooperationen har samlet 49 virksomheder og organisationer på det socialøkonomiske område i et fælles opråb: Bevar og styrk registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der siden 2015 har gjort det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed (RSV), evalueres i disse måneder i regi af Erhvervsstyrelsen. Kooperationen har benyttet lejligheden til at sende en klar opfordring til erhvervsministeren om at bevare registreringsordningen. Samtidig opfordrer vi ministeren til at styrke oplysningsindsatsen omkring ordningen - og at arbejde mere målrettet for at bedre rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder.

Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen, udtaler om initiativet:

”Det er vores indtryk, at registreringsordningen i dag ikke har mange ”rigtigt gode venner”. Dette skyldes nok en forståelig skuffelse over, at der ikke er fulgt nogle fordele med ordningen. Men vi blev bekymrede for, om en manglende opbakning kunne blive set som en påskønnelse til at lukke ordningen ned.

Vi syntes, at dette ville være utroligt ærgerligt. Vi mener stadig, at ordningen kan være med til at løfte den socialøkonomiske sektor i Danmark. Dette kræver dog en betydelig større oplysningsindsats og også gerne tiltag, der specifikt kommer registrerede socialøkonomiske virksomheder til gode”.

Heldigvis stod Kooperationen ikke alene med bekymringen. Initiativet har fået rigtig god opbakning blandt medlemsvirksomheder, netværk og samarbejdspartnere. Det er lykkedes at samle en bred skare af socialøkonomiske afsendere på brevet, heriblandt 35 registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Læs henvendelsen til erhvervsministeren her.
Læs svaret fra erhvervsministeren her.