Mette Frederiksen på besøg

9. december 2015

Stemningen var på sit højeste, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (MF, S), aflagde besøg hos Christiansen & Essenbæk den 9. december 2015. Besøget var et led i en større tur til danske virksomheder rundt om i landet.

Under besøget hos Christiansen & Essenbæk blev Mette Frederiksen introduceret til virksomhedens to centrale projekter, henholdsvis Trivsel 360 grader og Byg-Op. af firmaets adm. direktør, Jon Buch.

Mette Frederiksen var meget positiv overfor Trivsel 360 grader, der på helt nye måder sætter fokus på sundhed, trivsel, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og lederskab. Jon Buch fortalte om projektets målsætninger og konkrete aktiviteter såsom fitness-træning i arbejdstiden, skurvogns-yoga, IT- og danskundervisning for ordblinde, psykisk APV og trivselsmålinger.

Derudover blev Mette Frederiksen præsenteret for projektet Byg-Op. Mette var især lydhør over for videreuddannelsesmulighederne for timelønnede i AMU-systemet, hvor ledere træner og uddanner sig til at skubbe magten nedad i organisationen - og samtidig skabe mere interessante jobs for både byggeledere, formænd og timelønnede.

Mette Frederiksen var også aldeles begejstret for at høre om, hvordan Christiansen & Essenbæk har brudt de traditionelle handlemønstre og adfærd i virksomheden og i det hele taget den nyskabende måde at tænke virksomhed på. Derudover blev udenlandsk arbejdskraft, sygefravær, uddannelse, mangel på arbejdskraft og arbejdsmiljø drøftet.

Endelig blev der også mulighed for en snak med Ali Hassam, som er civilingeniør og projektleder, født i Irak, opvokset i Syrien, gift med en iraner og bosat i Sverige. Sidst men ikke mindst fik Mette Frederiksen en snak med Christiansen & Essenbæks ældste medarbejder, Mogens Sørensen på 75 år, som arbejder halvtid på lageret samt Børge Mogensen, der arbejder som fleksjobber og kun kan løse opgaver siddende.

Besøget hos Christiansen & Essenbæk viste en meget begejstret Mette Frederiksen, at man godt kan konkurrere på andet end løn og effektivitet alene.

2C      1C

5C      6C

IMG 0209C      IMG 0221C