Foreninger og NGO'er

Kooperationen er den førende arbejdsgiver- og interesseorganisation for samfundsengagerede foreninger og NGO’er.

Uanset organisationstype kan vi rådgive jer om personalejura, overenskomster, barselsregler og meget andet. Vores medlemmer er fra mange forskellige grene af civilsamfundet og tæller blandt andet Oxfam IBISDeltagerDanmark og LGBT Danmark.

Vi har knap 100 års erfaring med at rådgive samfundsengagerede arbejdsgivere, for hvem det er vigtigt, at organisationen er medlem af en arbejdsgiverorganisation, ligesom medarbejderne er medlem af en fagforening.

Vi er jeres rådgivende eksperter i ethvert arbejdsgiverspørgsmål, og vi ved alt om, hvordan organisationer og foreninger bedst muligt håndterer trivselsspørgsmål, ansættelsesjura, stress, sygemeldinger og andre aspekter af relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Udover rådgivning, tilbyder Kooperationen desuden netværk med lignende organisationer, og som medlem af Kooperationen bliver du en del af en organisation med et verdensomspændende netværk af ligesindede.

Ny rapport 

Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust - A Case Study Approach (2019)

Kooperationen har sammen med tre europæiske partnere udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger rettet specielt til politikere, beslutningstagere og eksterne partnere, herunder lokale aktører og NGO-organisationer. Du kan læse rapporten her. Har du spørgsmål til rapporten kan du kontakte Elsa Brander, eb@kooperationen.dk 

700 Px Foto 3 Poleal MoraFoto: Frugtplukker, Colombia 

NGO'er

Non-Governmental Organizations (NGO), er samlebetegnelsen for en række større eller mindre, private, frivillige organisationer med hver sit særlige interesseområde. NGO'er er juridisk og organisatorisk uafhængige af statslige myndigheder; de spiller en væsentlig rolle som supplement til den etablerede politiske proces og medvirker til, at marginaliserede grupper og interesser får større indflydelse.