Socialøkonomisk Ledernetværk

Socialøkonomisk Ledernetværk er Kooperationens netværk for ledere i de medlemsvirksomheder og -organisationer, der arbejder på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Med netværket vil vi skabe et forum for gensidig vidensdeling og inspiration om metoder, ledelse, organisationsudvikling og virksomhedsdrift i virksomheder og organisationer, der arbejder værdibaseret og formålsdrevet med at skabe positive samfundsmæssige forandringer.

Formålet med netværksmøderne er:

  • At styrke gensidig inspiration, videndeling og samarbejde mellem Kooperationens medlemmer, der arbejder på områderne.
  • At inspirere med relevante oplæg om nyeste viden og metoder, de politiske rammevilkår, ledelse af sociale og socialøkonomiske organisationer mv.
  • At holde medlemmer opdateret om Kooperationens tilbud og tiltag - og Kooperationen orienteret om udvikling og behov hos medlemmerne.

Socialøkonomisk Ledernetværk mødes minimum fire gange om året – tre gange online og en gang fysisk. Se datoer for kommende møder under arrangementer. Medlemskab af netværket er personligt. Du kan tilmelde dig her. 

FAQs

Spørgsmål: Skal man være en socialøkonomisk virksomhed for at deltage? 
Svar: Netværket er for alle medlemsvirksomheder og -organisationer, der arbejder på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet uanset organiseringsform.

Spørgsmål: Må jeg invitere andre fra vores virksomhed/organisation?
Svar: Som personligt medlem af netværket fremgår du på netværkts deltagerliste og modtager personligt invitationer til netværksmøder samt evt. relaterede nyheder og aktiviteter. Du er meget velkommen videreformidle invitationer i jeres organisation. Og I må gerne deltage flere fra samme virksomhed.

Spørgsmål: Skal jeg være leder for at deltage? 
Svar: Vi vil i tilrettelæggelsen af netværksmøderne særligt have ledelseslaget for øje. Som medlemsorganisation vurderer I selv for hvem deltagelse i netværket vil være værdifuldt.