Styrkebaseret udvikling

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og -løsning”, udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.”

Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Denne indsigt kan danne grundlag for blandt andet et udviklingsorienteret perspektiv i f.eks. medarbejderudviklings-samtaler samt større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, som har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” og ”Konflikthåndtering og -løsning”.

Tid og sted
Tid og sted vil fremgå her når ny dato for kurset er fastlagt.

Læs mere og tilmeld dig her.