Samsø - Workshop om Fællesskabsøkonomier

23. maj 2019 kl. 17:00 - 19:30

Kooperationen og Samsø Energiakademi afholder workshop. 

Samsø har en tradition for fællesskaber bl.a. i landbruget, vandværkerne og ikke mindst på energien. Rundt i Danmark etableres økonomiske forpligtende fællesskaber drevet på demokratisk vis – andelsorganisering i en ny udgave. Dagligvarebutikker, energi, spisesteder, mødesteder, boliger, fødevareproduktion og fødevarefællesskaber, landsbyudvikling, erhvervsudvikling i lokale områder og turismevirksomheder bare for at nævne nogle eksempler

Samsø har som i resten af Danmark en udfordring i og med, at de vindmøller og fjernvarmeværker vi har og de øvrige fælles projekter bliver gamle. Vi står overfor et generationsskifte, både med hensyn til teknologierne og aktivisterne, men også i forhold til nye udfordringer i økonomi og organisering. Samsøs geografi gør det måske nemmere at samle folk omkring gode ideer og beslutsomheden er stor, men med stadig større centrale spillere indenfor energisektoren er vi udfordret udefra. Fælleskabet skal genfortælles i denne sammenhæng, og Samsø har en stærk tro på fælleskabets kraft.

Hvorfor er det en god idé at etablere fællesskabsøkonomier? Vi vil gerne inspirere til etablering af flere fællesskabsøkonomier – blandt andet fordi sådanne virksomheder/foreninger har bedre muligheder for overlevelse og udvikling end personligt drevne mindre virksomheder. For ikke at tale om fællesskabers store betydning både på et menneskelige plan og for lokale udviklingsperspektiver. 

Se program og tilmeld dig her