Møde i Socialøkonomisk Forum

24. september 2019 kl. 15:00 - 18:00

Så er det snart tid til næste møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum, hvor temaet denne gang vil være politisk indflydelse.
Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.
Mødet afholdes i Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, Sundholmsvej 34, København S.

Tilmelding senest den 19. september 2019 på ubk@kooperationen.dk eller tlf. 30 82 19 82.

Program

Kl. 14.45 Ankomst
Kl. 15.00 Velkommen og rundvisning hos Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset

  • Oplæg om socialøkonomi og beskæftigelse fra Væksthusets perspektiv v. Mikkel Jes Hansen, socialfaglig chef
  • Kl. 15.40 Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på SØV-området
  • Er der sket noget nyt og spændende i de enkelte virksomheder? Herunder mulighed for at få inputs og sparring på specifikke problemstillinger. 
  • Vi giver en kort gennemgang af, hvad der er sket siden sidst: Er der nye spændende tiltag, puljer, arrangementer e. lign., og hvad sker der på det politiske niveau?
  • Vi tager en snak om, hvor I ser behov for fokus og aktiviteter fremadrettet. 

Kl. 16.20 Pause

Kl. 16.30 Interessevaretagelse: Hvordan søger vi som virksomheder og interesseorganisation indflydelse på det politiske plan?
Vi får besøg af Josephine Fock - tidligere folketingsmedlem, og nuværende direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Josephine vil give os et indblik i organiseringen og det politiske arbejde på Christiansborg. Herefter lægges der op til en dialog om, hvordan civilsamfundsaktører og socialøkonomiske virksomheder kan fange politikernes opmærksomhed.

Kl. 17.30 Lidt let at spise og drikke
Kl. 18.00 Tak for i dag

Om Socialøkonomisk Forum

Socialøkonomisk Forum samler socialøkonomiske aktører og interessenter i Kooperationen til to årlige arrangementer, hvor programmet står på faglig inspiration, netværk og debat om socialøkonomien. Målet er at styrke det socialøkonomiske arbejde: På det politiske og det praktiske plan, nationalt og lokalt, og i den enkelte virksomhed som i Kooperationen som helhed. Samtidig er det vores ambition, at Socialøkonomisk Forum vil bidrage til at styrke relationer og samarbejdsflader mellem vores socialøkonomiske medlemsvirksomheder – og lige så vigtigt: Relationen mellem arbejdet ude i virksomhederne og vores arbejde med at fremme socialøkonomien i Kooperationens sekretariat.