Gratis iværksætterforløb

15. maj 2024


GRATIS workshopforløb om socialt og demokratisk iværksætteri

Kooperationen kan nu i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Iværksætterdanmark åbne for tilmeldingen til et gratis workshopforløb om socialt og demokratisk iværksætteri.

Forløbet består af 4 workshops og forløber fra 15. maj til 11. juni 2024.

På forløbet underviser vi i kommerciel forretningsudvikling - men med den særlige vinkling der er nødvendig, når forretningens skal realisere et socialt eller fællesskabsbaseret formål. Vi skal derfor også afsøge;

👉 hvordan iværksætterne skaber størst mulig synergi mellem formålet og forretningen,
👉 hvordan de arbejder med værditilbud til forskellige grupper af interessenter og deltagere samt ikke mindst,
👉 hvilke (demokratiske) ejerskabs, organiserings- og ledelsesformer, der kan danne den optimale ramme om forretningsidéen.

Tilmelding er efter ”først til mølle”.

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her

Mere kooperativ erhvervsfremme

Det bliver det fjerde forløb, som Kooperationen laver under Iværksætterdanmark-paraplyen, og vi er meget glade for det spirende samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, der har taget teten på at skabe større fokus på demokratisk iværksætteri i erhvervsfremmesystemet.

I Kooperationen rådgiver vi vores medlemmer om, hvordan man opbygger, leder og udvikler virksomheder og organisationer baseret på demokratisk ejerskab og stærke kooperative og/eller sociale formål. Med finansieringen fra IværksætterDanmark kan vi nu igen sætte vores ekspertise og erfaringskatalog i spil over for fælleskabsorienterede iværksættere i de tidlige stadier.