Godmorgen-møde 20. juni 2024

20. juni 2024 kl. 09:00

Torsdag den 20. juni 2024, kl. 9.00 - 9.40, inviterer vi igen til Godmorgen-møde i Kooperationens Personaleforum.

Denne gang vil temaet være den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, der trådte i kraft den 1. februar 2024.
Den nye bekendtgørelse samler reglerne om de formelle arbejdsmiljøkrav, herunder reglerne om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO), i én bekendtgørelse.
Med den nye bekendtgørelse er roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) blevet tydeligere.

Flere bestemmelser i den nye bekendtgørelse er allerede velkendte fra bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og fra bekendtgørelsen om arbejdets udførsel, men der er også nye krav, som vi vil se nærmere på under webinaret.
Vi vil have fokus på de nye regler for arbejdspladsvurdering (APV), styrket samarbejde, vigtigheden af at virksomheder sikrer tilstedeværelsen af de rette kompetencer til at udføre arbejdsmiljøarbejdet samt nærhedsprincippet og beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten (AMR).

Godmorgen-mødet afholdes som et live webinar, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Oplægget har en varighed af ca. 30 minutter, og derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.

Godmorgen-møde 20. juni 2024

Har du forslag til et emne for vores godmorgen-møde, er du meget velkommen til at sende det til os på kontakt@kooperationen.dk