Dedikeret AB18

29. november 2023 kl. 09:00 - 15.00, 8200 Århus N

Program:

Formiddag:
Gennemgang af de væsentligste ændringer i AB 18 samt de foreløbige erfaringer, herunder

 • Aftaleindgåelsen
 • Sikkerhedsstillelse
 • Udførelse af entreprisen
 • Tidsfristforlængelse, forsinkelse og aflevering
 • Tvisteløsning

Eftermiddag:
Gennemgang af den nyeste retspraksis med fokus på bl.a.:

Den vigtige kontraktindgåelse

 • Faldgruber
 • Håndtering af uklart kontraktgrundlag
 • Få skrevet en kontrakt, hvor kravene til overenskomst dækning indgår

Rettigheder og pligter ved

 • Ekstrakrav
 • Mangelkrav
 • Tidskrav

Praktisk konflikthåndtering og løsning af tvister.

Hvor og hvornår

Mandag den 27. november kl. 09.00 - 16.00.
Afholdes ved C & E, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup

Onsdag den 29. november kl. 09.00 - 15.00.
Afholdes ved Hustømrerne, Katrinebjergvej 117, 8200 Århus N

Tilmeldingsfrist

Frist for til- og afmelding til kurset den 27. november er: mandag den 20. november.
Frist for til- og afmelding til kurset den 29. november er: onsdag den 22. november. 

Afbud sendes til kontakt@kooperationen.dk

Tilmeld dig her