Bestyrelseskursus for NGO'er

4. maj 2022 kl. 15:00


Hvilket ansvar har man som medlem af en bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO'er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten stor. De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser, og mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet. Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskurssu over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i NGO. Her vil vi komme ind på bestyrelsesn ansvar, hvordan man arbejder med strategi i betyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber de nengegarende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere. Kurset er åbent for alle.

Kooperationen udbyder et bestyrelseskursus i tre moduler, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

Læs mere og tilmeld dig her