Bestyrelseskursus for NGO'er

Kursusbeskrivelse

Kurset forløber i tre dele med hver sit fokus.
Under hele kurset vil Kooperationens konsulenter Sanne Aakermann Østrup og Peter Kellermann Brandorff være de gennemgående facilitatorer. Derudover vil der på første del være særlig ekspertise til stede i form af advokat Ole Borch, der er specialiseret i bestyrelsesarbejde.

Undervisningen på kurset vil være en blanding mellem oplæg og gruppearbejder med udgangspunkt i egne erfaringer eller cases, der præsenteres på kurset. Derfor anbefaler vi også, at man deltager mindst to fra hver bestyrelse.

Første del
På første del af kurset vil underviser være advokat Ole Borch. Ole har mange års erfaring fra en lang række virksomhedsbestyrelser og som underviser i bestyrelsesarbejde.

 1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar
  Der er nogle overordnede rammer om det at være en bestyrelse. Bestyrelsen er organisationens øverste ledelse, men hvordan definerer man bestyrelsens roller og opgaver, og hvordan arbejder man bedst sammen med en ansat leder og eventuelt et helt sekretariat? Der påhviler også bestyrelsen og dens medlemmer et konkret ansvar. Hvad er det? Og hvordan lever man op til det ansvar? 

 2. Økonomi
  I denne del af kurset vil vi blandt andet komme ind på følgende spørgsmål:
  Hvordan læser man et regnskab?
  Hvilket økonomisk ansvar har man?
  Hvordan sikrer man det gode samarbejde med revisor?
  Hvor kigger man i regnskabet for sikre sig viden, og hvor dygtig skal man egentlig være til tal for at kunne læse et regnskab?
  Hvordan og hvor meget skal der rapporteres til bestyrelsen om økonomi?

 3. Årets gang i en bestyrelse
  Her kommer vi ind på forretningsordenen – hvad bør den indeholde, og hvad skal man bruge den til? Hvordan kan man strukturere bestyrelsesåret, så man er sikker på at komme omkring de vigtigste emner ofte nok? Og hvordan kan man strukturere bestyrelsesmøderne?

 4. Generalforsamlinger, medlemsengagement og gode vedtægter
  Hvad bruger man vedtægterne til? Og hvordan laver man gode vedtægter, der styrker organisationen uden at blokere processer og beslutninger? Hvordan engagerer man bestyrelsesmedlemmerne i arbejdet? Og kan man overhovedet lave en spændende generalforsamling?

Første del afholdes sammen med deltagere fra kooperative virksomheder.

Anden del
På anden og tredje del af kurset er underviser Peter Kellermann Branddorff, konsulent i Kooperationen og mangeårigt bestyrelsesmedlem i civilsamfundet.

På kursets anden del vil vi arbejde mere specifikt med bestyrelsens tilsyns- og ledelsesopgave. Herunder:

 1. Ledelse
  Hvad er ledelse i en bestyrelse?
  Hvordan skaber man det bedste samarbejde mellem bestyrelse og generalsekretær?
 2. Risikoledelse
  Hvad er de væsentligste risici for en NGO?

På denne del af kurset vil vi bl.a. komme ind på de særlige kendetegn, der er ved pengestrømmene, og den måde de bogføres på i en NGO. Hvad skal man særligt være opmærksom på ved økonomistyringen som bestyrelse? Og hvordan kan man bedst sikre sig, at man har de nødvendige oplysninger? Hvilke økonomiske risici bør man være særligt opmærksom på? Og hvordan skal man reagere, hvis der er faresignaler?
Derudover vil vi arbejde med andre typer af risici. Hvad er det for områder, man bør følge tættest som bestyrelse? Og hvordan skal man reagere, hvis der opstår et behov for at reagere?

Tredje del
På denne del af kurset vil vi hovedsageligt dykke ned i det strategiske arbejde for bestyrelsen samt samle op på kurset som helhed.
Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde er forskellig fra organisation til organisation. Det afhænger af størrelse, område og traditioner – samt bestyrelsens kompetencer. Vi skal arbejde med forskellige modeller og cases, og derudfra undersøge vores egne roller som bestyrelsesmedlemmer.
Vi vil også komme ind på, hvad det betyder for bestyrelsesarbejdet, at der er mange interessenter i civilsamfundet. Medlemmer, frivillige, donorer, medarbejdere, den brede befolkning og målgruppen – hvem arbejder man mest for? Og hvordan balancerer man de mange forskellige interesser?

Endelig er bestyrelsen også i høj grad med til at sikre den nødvendige åbenhed i organisationen. Hvordan gør man det? Og hvordan styrker man det demokratiske arbejde i ens organisation?

Første modul er et et-dags seminar kl. 10:00 – 19:00, der afholdes sammen med bestyrelsesmedlemmer fra vores kooperative virksomheder. De sidste to moduler afholdes afholdes separat for NGO-bestyrelser.

Der er tale om mindre undervisningshold på max. 25 deltagere.

Pris: Medlemmer: 2.750 kr. Ikke-medlemmer: 3.750 kr.