Ansvarlig leverandørstyring

27. oktober 2020 kl. 15:00 - 17:00

Socialøkonomiske virksomheder er vant til at tage et stort socialt og samfundsmæssigt ansvar ift. de mennesker, de har ansat og de produkter og services, de tilbyder.

Færre af dem er måske opmærksomme på, at de gennem deres egne indkøb har mulighed for at øge dette samfundsansvar ved mere målrettet at arbejde med en ansvarlig leverandørstyring. Det kan f.eks. være i forhold til at bidrage til at indfri FN´s Verdensmål.
Mange har måske viljen og interessen i at være mere bæredygtig ift. virksomhedens indkøb men mangler konkrete metoder og værktøjer til at kunne gøre det mere struktureret.

Til dette arrangement vil vi se nærmere på de udfordringer og fordele, der er ved at arbejde mere struktureret med virksomhedens indkøb og leverandørstyring samt hvilke tilgange, metoder og værktøjer man kan anvende for at opnå det bedste resultat med arbejdet.

Udover at øge virksomhedens egen positive impact kan arbejdet med ansvarlig leverandørstyring være med til at styrke socialøkonomiske virksomheders egen sociale profil og derigennem stille virksomheden bedre i ift. at opnå partnerskaber og handelskontrakter.

Tid og sted

Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 15.00-17.00
Kooperationens mødelokale, Reventlowsgade 14, 5. sal København V

Pris

Arrangementet er gratis

Tilmelding

Karen Elisabeth Gottschalck keh@kooperationen.dk  eller Per Bach per@socialeentreprenorer.dk

Program

15.00-15.15
Velkommen og introduktion samt præsentationsrunde

15.15-16.00
Ansvarlig leverandørstyring, muligheder, metoder og værktøjer
Oplæg ved Karen Elisabeth Høeg Gottschalck, socialøkonomisk konsulent i Kooperationen
16.00-17.00

16.00-17.00
Debat og sparring: Hvordan kan du implementere ansvarlig leverandørstyring i din socialøkonomiske virksomhed


Arrangører

Kooperationen arbejdsgiver,- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder
Sociale Entreprenører i Danmark landsdækkende forening for alle med interesse i socialt iværksætteri