Bestyrelseskursus


Bestyrelseskursus for kooperative og socialøkonomiske virksomheder

Hvilket ansvar har man som bestyrelse?
Hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?
Hvordan sikrer man det gode samarbejde i bestyrelsen og imellem bestyrelse og daglig ledelse?
Og hvad bør man i det hele taget beskæftige sig med i en bestyrelse?

Bestyrelsesarbejdet i dag er komplekst og ansvaret er stort. De fleste bestyrelseskurser henvender sig til ”almindelige” virksomhedsbestyrelser, og mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i en kooperativ eller socialøkonomisk virksomhed.

Derfor udbyder Kooperationen et bestyrelseskursus over 1½ dag, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i disse typer af virksomheder.

Her vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde organisationen, de særlige forhold der gælder, når man både er medarbejder og arbejdsgiver, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Gennemgående for kurset er, at vi fokuserer på både generel bestyrelsesviden og -kompetencer og på, hvad der er særligt, når man sidder i bestyrelsen i en medarbejderejet eller socialøkonomisk virksomhed, hvor der er flere formål og bundlinjer end i en traditionel virksomhed.

Tid 

Vi har p.t. intet hold på dette kursus.
Er du interesseret i kurset, er du velkommen til at kontakte Kooperationen.

Sted 

Pris

2.850 kr. inkl. middag og overnatning.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Der er 20 pladser.
Faktura udsendes til betaling inden kurset.

Afmelding skal ske senest den _____ via mail til kontakt@kooperationen.dk.

Sidder du i bestyrelsen i en NGO/civilsamfundsorganisation?

Vi har også et kursus målrettet bestyrelsesmedlemmer i civilsamfundet, tilmeld dig hér. Indholdet vi skal igennem er i vid udstrækning det samme, men eksemplerne og dilemmaerne vil i stedet være relateret til netop den situation civilsamfundet står i.
Passer det dig bedre at deltage på dette kursus i stedet, kan du også få stort udbytte af det.