AB18 - Opfølgning

Indhold

Kurset giver blandt andet en gennemgang af:

  • Hurtig indflyvning til reglerne indenfor byggeriet
  • Nyskabelserne i AB 18

Andre fokusområder:

  • Entreprenørkonkurs
  • Afskæring af entreprenørens afhjælpningsret
  • 1 og 5 års gennemgang
  • Tidsfristforlængelse (arbejder og materialeleverancer) - Force Majeure / Covid 19 / krig i Ukraine
  • Kompensation ved ekstraordinære prisstigninger

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger, og som har behov for at kende reglerne når der fx skal udregnes et tilbud, deltages i projektgennemgang m.v. og i det hele taget i det daglige har med entrepriseret at gøre.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Arbejdsretlig konsulent Tom Klausen, Kooperationen.

Hvor og hvornår

Torsdag den 10. november 2022 fra 10.00 til 15.00
Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup ved C & E

Der er plads til 30 deltager, og det er først til mølle.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist: 1. november 2022.

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.