AB18 - Opfølgning

Tidspunkt kommer snarest

Kurset giver blandt andet en gennemgang af:

  • Hurtig indflyvning til reglerne indenfor byggeriet
  • Nyskabelserne i AB 18

Andre fokusområder:

  • Entreprenørkonkurs
  • Afskæring af entreprenørens afhjælpningsret
  • 1 og 5 års gennemgang
  • Tidsfristforlængelse (arbejder og materialeleverancer) - Force Majeure / Covid 19 / krig i Ukraine
  • Kompensation ved ekstraordinære prisstigninger

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger, og som har behov for at kende reglerne når der fx skal udregnes et tilbud, deltages i projektgennemgang m.v. og i det hele taget i det daglige har med entrepriseret at gøre.

Hvor og hvornår

Vi har p.t. intet hold på dette kursus.
Er du interesseret i kurset, er du velkommen til at kontakte Kooperationen.