Vejledning om samtykke i persondataforordningen

23. november 2017

Datatilsynet har den 8. november 2017 lagt en vejledning ud om samtykke i forbindelse med den kommende persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

I vejledningen kan man blandt andet læse, at virksomheder skal være opmærksomme på, at den ansattes samtykke til behandling af personoplysninger skal være frivilligt, og ikke udtryk for den ansattes frygt for negative konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Et eksempel kunne være det tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at lægge billeder af de ansatte ud på virksomhedens hjemmeside med navn og arbejdstelefonnummer. Her skal virksomheden, ifølge vejledningen, understrege over for medarbejderne, at de har mulighed for at give et frivilligt samtykke, og at det ikke vil få negativ konsekvens for deres fortsatte ansættelse, hvis de vælger ikke at give det.

Sidst i vejledningen, under pkt. 7.0, findes en tjekliste, som man med fordel kan anvende som rettesnor for, om man som dataansvarlig er på linje med kravene i persondataforordningen.