Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020

14. juni 2021

I overgangsperioden til den nye ferielov var der i sommeren 2020 indført en mini-sommerferie. Jeres ansatte havde 16,64 feriedage til at holde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Dagene kunne afvikles indtil udgangen af august 2020.

Hvis jeres ansatte fortsat har feriedage til gode, som skulle have været afholdt i mini-sommerferien 2020 (den 1. maj 2020 – den 31. august 2020), skal I være opmærksomme på, at disse dage ikke kan udbetales eller overføres efter den 31. december 2021. Feriedage, der skulle være afholdt i sommeren 2020, vil bortfalde efter den 31. december 2021, hvis de ikke afholdes forinden.

De 16,64 feriedage, der hører til mini-sommerferien i 2020, har en særlig status. Med den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020, er der nemlig ellers generelt mulighed for at udbetale ikke-afholdt ferie ud over fire uger til den ansatte, hvis man kan konstatere, at denne del af ferien pr. den 31. december 2021 ikke er afholdt. Men dette udgangspunkt gælder altså ikke for de 16,64 feriedage, som udspringer af mini-sommerferien i 2020.

Hvis jeres ansatte ikke har afholdt alle dagene i sommeren 2020 (den 1. maj – den 31. august), skal den ansatte holde dagene inden den 31. december 2021. I samme periode skal den ansatte også have afviklet fire ugers ferie optjent i perioden efter 1. september 2020 og indtil den 31. august 2021.

Holder jeres ansatte ikke ferien, bortfalder retten til både ferie og feriepenge i forhold til de 16,64 dage, der hørte til mini-sommerferien. Ikke-afholdt ”ny” ferie, der er opsparet den 1. september 2020 – den 31. august 2021, overføres til næste ferieår, hvis den ikke er afholdt inden den 31. december 2021.

Hvis jeres ansatte har overført ferie, der er optjent efter den ”gamle” ferielov - og som er optjent til afholdelse i perioden før minisommerferien 2020, men er overført grundet feriehindring – så kan disse dage udbetales efter den 31. december 2021, hvis de ikke er afholdt. Dette skyldes, at ”gammel” ferie ikke er særlig beskyttet, og derfor sammen med ”ny” ferie ud over fire uger indgår i den del af ferien, der kan udbetales.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har givet følgende eksempel:

En lønmodtager overfører 10 feriedage fra ferieåret 2019/2020 til det forkortede ferieår (mini-sommerferien) fra den 1. maj til den 31. august 2020 og har derfor 26,64 (10 overførte feriedage + 16,64 dage, der tilhører mini-sommerferien) feriedage til brug i det forkortede ferieår.
Lønmodtageren holder ikke ferie i det forkortede ferieår (mini-sommerferien) og får derfor automatisk videreført de 26,64 feriedage til den nuværende ferieafholdelsesperiode fra den 1. september 2020 – den 31. december 2021.

Lønmodtageren optjener herefter løbende 25 feriedage fra den 1. september 2020 frem til den 31. august 2021. Lønmodtageren kan efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021 få udbetalt: 10 feriedage, som er overført fra det ”gamle” ferieår 2019/2020 til det korte ferieår (mini-sommerferien). Derudover kan medarbejderen får udbetalt fem feriedage for den ferie, som er optjent løbende i ferieåret fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021. I alt 15 feriedage, som lønmodtageren ikke har holdt senest den 31. december 2021, kan således udbetales.