Supplerende høring om rimelighedskravet

31. oktober 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sendte den 20. september 2019 en bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats i høring. Dette medførte, at en arbejdsgruppe skulle se på udformningen af reglerne om rimelighedskravet.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort arbejdet, og partierne bag har godkendt arbejdsgruppens forslag. Forslaget lægger blandt andet op til, at reglerne ændres, så opgørelsen af både antal ordinært ansatte og antal personer i støttet beskæftigelse sker i fuldtidspersoner.

STAR har sendt resultaterne af arbejdsgruppens arbejde i en supplerende høring.
Kooperationen har givet høringssvar i dialog med de berørte medlemsvirksomheder, hvor vi blandt andet bakker op om, at både ordinært ansatte og personer i støttet beskæftigelse opgøres efter timer frem for hoveder.
I praksis muliggør dette, at en socialøkonomisk virksomhed vil kunne have flere borgere med særlige udfordringer og behov i virksomhedspraktik, da disse ofte vil have relativt få timer og derfor vil kunne deles om et årsværk. Derudover har vi påpeget, at personer ansat i fleksjob også bør tælles med som ordinært beskæftiget i det omfang, at de har lønnede timer i en virksomhed. 

Læs mere om den supplerende høring her.