Sommerferie og corona/COVID-19

8. juni 2020

Kooperationen modtager i øjeblikket henvendelser fra medlemsvirksomhederne vedrørende medarbejdernes mulige ferieplaner i udlandet i sommerferien. Vi har derfor lavet denne anbefaling til, hvordan medlemsvirksomhederne håndterer situationen og orienterer medarbejderne. 

Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet

Den 29. maj 2020 udsendte Udenrigsministeriet en ny rejsevejledning, der gælder frem til den 31. august 2020. Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som der fra den 15. juni 2020 åbnes op for rejse til igen. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere, og man skal fortsat være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger vedrørende corona/COVID-19 kan findes her.


Opfordring til selvisolation efter rejse til udlandet

Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til, at personer, der kommer hjem fra en privat rejse i udlandet (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at undgå smittespredning.

Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

Medarbejderens 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det selvfølgelig aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv.. Hvis medarbejderens fravær anses at udgøre en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at finde en vikar, vil det efter en konkret vurdering eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt. 

Hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus/COVID-19 under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Orienteringsskrivelse til medarbejderne - skabelon

Det anbefales, at virksomhederne skriftligt orienterer medarbejderne om, hvilke retningslinjer, der gælder for private rejser til udlandet i sommerferien. I kan finde en skabelon til en orienteringsskrivelse her: Skabelon – orienteringsskrivelse om sommerferie og corona/COVID-19. Sørg endelig for at tilpasse skabelonen til virksomhedens egne forhold og ønsker, og sørg for dokumentation for at medarbejderne har modtaget skrivelsen.  

Kontakt Kooperationen, hvis I har brug for yderligere råd og vejledning i denne forbindelse