Sommerferie og Corona/Covid-19

19. maj 2021

Sommerferien står for døren, og selvom mange danskere forventes at holde ferie inden for landets grænser, vil der også være medarbejdere, der ønsker at tilbringe ferien udenlands. Som arbejdsgiver er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet

Fra den 21. april 2021 har regeringen genindført den regionale model for rejserestriktioner, baseret på blandt andet smittesituationen, som betyder ændringer for Udenrigsministeriets rejsevejledninger men også for indrejserestriktionerne og kravene om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Der udarbejdes ugentligt en tabel over de enkelte lande/regioner, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande/regioner ud fra objektive kriterier. På den baggrund klassificeres lande/regioner i forskellige risikoniveauer, og verden er således opdelt i gule, orange og røde lande/regioner. Tabellen offentliggøres bl.a. på coronasmitte.dk.

Rejsereglerne, herunder krav om test og isolation efter indrejse, fremgår også af coronasmitte.dk, hvor undtagelserne for bl.a. erhvervsrejsende også fremgår.

Udgangspunktet er, at en medarbejder bærer risikoen for, at medarbejderen kan påbegynde arbejdet, når ferien er slut. Hvis en medarbejder på trods af myndighedernes eventuelle restriktioner og anbefalinger vil rejse til udlandet, vil det, at vedkommende fx ikke kan møde på arbejde på grund af krav om isolation ved indrejse, kunne betragtes som udeblivelse og en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis virksomheden ønsker det og driften tillader det, kan der selvfølgelig forud for ferien laves aftale om, at vedkommende først møder på arbejde efter ferie i udlandet, når medarbejderen har fulgt myndighedernes krav om fx isolation. Der bør samtidig laves en aftale om, hvorvidt medarbejderen enten vil bruge fx ferie eller afspadsering under dette fravær.

Hvis medarbejderen bliver smittet med Coronavirus/Covid-19 under en ferierejse til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der som udgangspunkt kunne være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Orienteringsskrivelse til medarbejderne - skabelon

Det anbefales, at virksomhederne skriftligt orienterer medarbejderne om, hvilke retningslinjer, der gælder for private rejser til udlandet i sommerferien. I kan finde en skabelon til en orienteringsskrivelse her: Skabelon Orienteringsskrivelse vedrørende ferie 2021 og Covid-19. Sørg endelig for at tilpasse skabelonen til virksomhedens egne forhold og ønsker, og sørg for dokumentation for at medarbejderne har modtaget skrivelsen.


Kontakt Kooperationen, hvis I har brug for yderligere råd og vejledning i denne forbindelse.