Øresundsregionen står sammen om bæredygtigt iværksætteri

15. marts 2021

Fællesejede virksomheder er igen blevet populære. Med et øget politisk fokus, et kriseramt erhvervsliv og en ny generation af unge samfundsbevidste iværksættere, er jorden gødet til en ny bølge af kooperative, demokratiskstyrede virksomheder i Norden. Et nyt projekt, ØreXund skal skubbe på denne udvikling.


I et nyt projekt samarbejder danske Kooperationen og Tænketanken Demokratisk Erhverv med svenske Coompanion om at styrke kooperativers position i hhv. dansk og svensk erhvervsliv. Gennem en serie af skræddersyede forløb skal projektet, ØreXund, være med til at fremtidssikre og øge tilvæksten af nye demokratisk-styrede og bæredygtige virksomheder i Øresundsregionen.

Projektet henvender sig til iværksættere og små virksomheder på begge sider af sundet, som ønsker at starte eller udvikle deres forretning. I alt vil 120 opstartsvirksomheder (60 danske og 60 svenske) blive tilbudt forretningsudvikling og rådgivningsforløb, ligesom der vil blive fokuseret på at etablere netværk, nye markeder og fælles rådgivningsstandarder på tværs af Øresundsregionen. Ligeledes vil projektet søge at udvide kendskabet til den kooperative og fællesejede virksomhedsform i erhvervsfremmesystemet og på universiteterne.

Projektet retter sig også mod målgrupper, som har været underrepræsenteret i det traditionelle iværksættermiljø – f.eks. unge kvindelige iværksættere. Direktør for Kooperationen, Susanne Westhausen udtaler: ”Vi rådgiver hvert år et stigende antal iværksættere. Jeg ved derfor, at der sidder mange unge kvinder derude, som både har ideen, viljen og den forretningsmæssige tæft, der skal til for at skabe en succesfuld virksomhed”.

Direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv, Magnus Skovrind lægger særligt vægt på at de to iværksættermiljøer kan udvikle hinanden ved større samarbejde: ”I Skåne og resten af Sverige har man en lang tradition for rådgivning i demokratisk iværksætteri. I Danmark er den indsats først lige startet. Til gengæld har vi i Københavnsområdet nogle af Danmarks største virksomheder, som ved, at de skal i tæt samspil med iværksættere for at kunne leve i det 21. århundredes digitale revolution. De skal bare have øjnene op for andre ejerformer.

Coompanions VD, Olof Eriksson, mener, at det er mere oplagt end nogensinde før at styrke de kooperative virksomheder: ”Erfarenheter visar att kooperativ är mer stabila och motståndskraftiga i kristider än andra sorters företag. Kooperativen har alltid gått före när det gäller att möta samhällets utmaningar och hållbart företagande måste bli norm om vi ska klara av kriser som en global pandemi, klimathot och utanförskap på arbetsmarknaden.”

Projektet er støttet af Interreg og de respektive organisationer. Projektet vil løbe fra 1. marts 2021 til ultimo september 2022. Rekruttering af iværksættere begynder i foråret 2021. For mere information www.kooperationen.dk eller kontakt Elsa Brander, eb@kooperationen.dk, 22515630 eller Søren Malmborg, sm@kooperationen.dk, 22950067.

Kooperationen - er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark, herunder en række NGO’er. På tværs af brancher og selskabsformer arbejder Kooperationen ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Coompanion - är företagsutvecklaren som främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Arbetet resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet. https://coompanion.se/skane/.

Tænketanken Demokratisk Erhverv – er Tænketank for demokratiske virksomheder i Danmark og arbejder for at fremme og skabe viden om demokrati i erhvervslivet. Medlemmerne er nogle af Danmarks allerstørste virksomheder indenfor detail, bolig, forsyning, finansiering, investering mm..

Oresund Kattegat Skagerrak Rgb 480Px