Nyt AB-system

8. januar 2019

Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet kan de nye AB-aftaledokumenter anvendes ved aftaler indgået efter 31. december 2018.

Det nye aftalegrundlag er meget mere omfattende end AB 92 og består af følgende grunddokumenter: AB 18 til arbejder og leverancer, ABT 18 til totalentreprise samt ABR 18 til rådgivning. Dertil kommer fire appendiks med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser, hvis anvendelse skal fremgå af udbudsmaterialet.

De fire appendikser er:

  1. Projektudvikling – entreprenøren inddrages tidligt og deltager i udviklingen af projektet.
  2. Projektoptimering - entreprenøren foreslår optimering med hensyn til pris, tid og sikkerhed, herunder alternative løsninger, materialer og byggeproces.
  3. Driftskrav - bruges når der stilles krav til driftsmæssig ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.
  4. Incitamentsbestemmelser - bonus under særlige vilkår.

Idet grunddokumenterne er relativt komplekse og omfangsrige, er der udarbejdet enklere udgaver af AB samt ABR, nemlig AB Forenklet samt ABR Forenklet.

AB Forenklet anvendes ved et bygge- og anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisation.

ABR Forenklet anvendes ved teknisk rådgivning uden projektering og projektering i mindre omfang.

Blandt de væsentligste ændringer i AB 18 i forhold til AB 92 skal især nævnes:

  • Rådgiver- og entreprenørprojektering koordineres og afsluttes med en obligatorisk projektgennemgang, inden udførelsen af arbejdet påbegyndes, med det formål at højne kvaliteten af projekterne.
  • Der er indført regler, der skal sikre en effektiv planlægning af tid og økonomi.
  • Der er indarbejdet regler om kvalitetssikring og om granskning af projektet.
  • Reglerne om bygherrens anvisnings- og ændringsret er udbygget med henblik på at give parterne et løbende overblik over sagens økonomiske og tidsmæssige udvikling.
  • Der kan kræves aconto betaling to gange om måneden, og reglerne om regulering af entreprisesummen efter indeks, ekstraordinære prisstigninger og statslige indgreb er indarbejdet fra pris- og tidcirkulæret.
  • Tvisteløsningsafsnittet er væsentligt udbygget med henblik på at give parterne mulighed for hurtigere og billigere løsning af konflikter.

Kooperationen har i efteråret 2018 gennemført AB 18 kurser over hele landet, og vi vil også i 2019 udbyde kurser, hvor blandt andet de nye AB regler vil blive gennemgået.

Du kan læse mere om de nye regler her: Rådgivning og betænkning