Ny ferielov

13. december 2018

Ny ferielov – hvad skal man være opmærksom på
Folketinget vedtog i januar 2018 den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører en række ændringer af det nuværende danske feriesystem og betyder, at vi overgår til samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes i samme ferieår i modsætning til i dag, hvor vi optjener og afholder ferie forskudt. Allerede den 1. januar 2019 igangsættes første led i de overgangsordninger, som skal føre frem til samtidighedsferiens ikrafttræden den 1. september 2020.

Overgangsordningen
Formålet med overgangsordningen er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. De første dele af overgangsordningen træder i kraft den 1. januar 2019.

I optjeningsåret 2018 optjener man ferie som normalt. Man optjener således 25 dages ferie fra 1. januar til 31. december 2018, til afholdelse i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Første trin i overgangsordningen
Overgangsordningen indebærer, at lønmodtagere i en forkortet optjeningsperiode, som løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, optjener ferie i overensstemmelse med de nuværende regler i den gældende ferielov. Den ferie som man optjener i denne forkortede optjeningsperiode skal afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020 i det såkaldte ”miniferieår”.

Virksomhederne har ingen særlige forpligtelser i forbindelse med ikrafttrædelsen af første led i overgangsperioden og den forkortede optjeningsperiode. For medarbejdere, der holder ferie med løn, afholdes ferien altså som sædvanligt, og for medarbejdere, der holder ferie med feriegodtgørelse eller anden feriekortordning, skal de optjente feriepenge indbetales til FerieKonto eller tilsvarende feriekortordning som man plejer.

Andet trin i overgangsordningen
Det næste trin i overgangsordningen træder i kraft den 1. september 2019 og varer til den 31. august 2020. I denne periode skal al ferie, der optjenes af lønmodtagerne, uanset om der er tale om medarbejdere med ret til løn under ferie eller medarbejdere, der modtager feriegodtgørelse, ”indefryses”. Derefter overgår man fuldt ud til den nye ferielov og samtidighedsferie fra den 1. september 2020.

Som led i overgangsordningen er der til dette formål oprettet en fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (herefter kaldet ”Fonden”), der skal administrere de indefrosne feriemidler.

Når indefrysningsperioden er afsluttet (den 31. august 2020), skal virksomhederne opgøre de tilgodehavende feriemidler for hver enkelt lønmodtager. Opgørelsen af de indefrosne feriemidler skal være endelig tilendebragt senest den 31. december 2020, hvor virksomhederne har frist for den endelige indberetning af de indefrosne feriemidler til Fonden.

Inden indberetningsfristen den 31. december 2020 skal virksomheden dog foretage et valg mellem enten at indbetale de opgjorte feriemidler til Fonden, eller at beholde feriemidlerne indtil betalingerne forfalder. Hvis virksomheden vælger at beholde feriemidlerne, skal der ske en årlig indeksering, som fastsættes af Fonden. De indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling for den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Ikrafttræden
Overgangsordningen til den nye ferielov træder allerede i kraft den 1. januar 2019, men det er således først i 2020, at virksomheden skal tage stilling til, om de indefrosne feriemidler skal indberettes til Fonden, eller om virksomheden ønsker at beholde midlerne i virksomheden.

Kooperationen anbefaler dog, at medlemsvirksomhederne allerede i løbet af 2019 begynder at overveje, om de ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler til Fonden.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil i løbet af 1. kvartal 2019 offentliggøre bekendtgørelser til den nye ferielov, som forventes at indeholde de manglende supplerende retningslinjer. Kooperationen vil informere i vores nyhedsbrev, når der er nyt på området.

Ny Ferielov  Diagram 600x 255