Konference om fremtidens vidensarbejde 28.02.2020

23. december 2019

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring.

De samfundsmæssige og teknologiske rammer for vidensarbejde ændrer sig i disse år: Der stilles nye krav til produktivitet og innovationskapacitet; der opstår nye ansættelsesformer og nye former for fleksibilitet; og der vokser nye organisationsformer frem.

Samtidig forholder vidensarbejderne sig aktivt til disse forandringer: De opfinder agile løsninger på et øget produktionspres; de organiserer sig i flade og demokratiske organisationer; og de skaber ’less-work-bevægelsen’ som et modsvar til arbejdsintensivering og udflydende grænser mellem arbejde og privatliv.

På konferencen inviterer vi til drøftelse af, hvordan virksomheder, organisationer og enkeltindivider kan forholde sig aktivt til fremtidens arbejde, og til hvordan man fra politisk hold kan påvirke udviklingen, så potentialer høstes og faldgruber undgås. Blandt de udviklingstendenser, der tages op på konferencen, er:

  • Agil organisering af arbejdet
  • Flade og demokratiske organisationsformer
  • Digitale arbejdsplatforme
  • Nye ansættelsesformer
  • ’Less-work-bevægelsen’
  • Nye faglige organiseringsformer

Tilmelding:

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning, men tilmelding til konferencen er påkrævet. Tilmelding skal ske senest mandag den 24. februar (efter først-til-mølle-princippet). Der er et begrænset antal pladser, og såfremt du er forhindret, bedes du således melde afbud.

Du kan se programmet for konferencen og praktisk information her.


Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Actee, Kooperationen, PROSA, Reload og Teknologisk Institut.