Gratis rådgivning byggejura og entrepriseret

25. april 2024

Kooperationens byggefagsvirksomheder har adgang til gratis juridisk rådgivning om byggejura og entrepriseret.

Virksomhederne kan gratis få rådgivning indenfor:

• Aftale- og kontrakts indgåelse
• Forsikringsforhold
• Byggeriets gennemførelse
• Den økonomiske opgørelse, herunder krav om ekstrabetaling, tidsfristforlængelse/forsinkelse samt
• Mangler ved arbejdet
• Tvisteløsning

Kooperationens advokat ved alt om byggeriets regelsæt AB18, ABT18 og ABR18. Kooperationens advokat har også mangeårig erfaring med førelse af sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Kooperationens byggefagsvirksomheder kan få hjælp med:

• Svar på konkrete spørgsmål knyttet til f.eks. et udbudsmateriale eller kontrakt
• Konkrete formuleringer i jurasprog, så man er sikker på, at det hele kommer med
• Forslag til tekst som virksomheden kan sende videre i form af eksempelvis bullitpoints

Alt dette er gratis for medlemmer af Kooperationen – og der er ingen begrænsning i, hvor mange gange I kan ringe.

Hvad kan I ikke få hjælp til under denne ordning:

Hvis Kooperationens advokat skal skrive direkte til jeres kontraktparter, falder det uden for denne ordning. Ligesom det heller ikke er en del af denne ordning, at Kooperationens advokat går ind i sager ved voldgift, retssag eller syn og skøn. I må gerne ringe og spørge, og hvis I ønsker at bruge Kooperationens advokat uden for denne ordning, så aftaler I det og I aftaler en pris. I får kun en regning, når det er aftalt på forhånd, og I kan altid sige nej tak, hvis I ikke ønsker at bruge Kooperationens advokat til den slags sager, selvom I har kontaktet ham.

Spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til Tom Klausen i Kooperationen, tlf. 33 55 77 43