G-dage forpligtelsen er ikke længere suspenderet

21. april 2021

Fra den 19. marts 2021 er virksomhedens fritagelse for at betale første og anden ledighedsdag i forbindelse med hjemsendelse og etablering af ordinær arbejdsfordeling ophørt.
Det betyder, at medarbejdere, som hjemsendes uden løn efter overenskomstens regler, igen har krav på betaling af G-dage.

G-DAGE

Hvem har krav på G-dage?

1. og 2. ledighedsdag kaldes G-dage. Hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse og opfylder beskæftigelseskravet (74 løntimer inden for de seneste fire uger) i bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren i de fleste tilfælde betale to G-dage til medarbejderen ved hjemsendelse og opsigelse. Reglerne gælder både timelønnede og funktionærer.
Reglerne om G-dage er ikke aftalt i overenskomsterne, men vedtaget i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen og en nærmere vejledning til G-dage findes nedenfor.

Hvornår skal der ikke betales G-dage?

Der skal bl.a. ikke betales G-dage i følgende situationer:

  • Medarbejderen er ikke medlem af en A-kasse
  • Medarbejderen opfylder ikke beskæftigelseskravet (74 løntimer indenfor fire uger)
  • Medarbejderen er selv skyld i arbejdsophøret
  • Medarbejderen har fundet andet arbejde og er derfor ikke ledig
  • Medarbejderen afvikler ferie på de to første ledighedsdage
  • Medarbejderen er syg de første to ledighedsdage