Frister for A-skat og AM-bidrag og lånemuligheder

11. marts 2021

Som en del af Corona hjælpepakkerne er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for en række måneder udskudt. Virksomheder kan desuden søge om A-skat og AM-bidrag som et rentefrit lån.

Samtidig har man færdiggjort mulighederne vedr. momslån, som kan søges fra den 17. marts 2021. (Læs om momslån ved at klikke på linket til SKAT nederst i artiklen).

De nye betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag for SMV’ere

  1. Den oprindelige betalingsfrist den 12. oktober 2020 udskydes til den 31. marts 2021
  2. Den oprindelige betalingsfrist den 10. november 2020 udskydes til den 31. maj 2021
  3. Den oprindelige betalingsfrist den 10. maj 2021 udskydes til den 27. september 2021

 

OBS!!! Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

BETALINGSFRISTER:    

 

Betalingsfrist

Afregningsperiode      Indberetningsfrist

 

10. marts 2021
(ikke udskudt)

 

februar 2021

 

 

10. marts 2021

 

31. marts 2021
(udskudt fra 12. oktober 2020)

 

september 2020

 

 

12. oktober 2020

 

12. april 2021
(ikke udskudt)

 

marts 2021

 

 

12. april 2021

 

31. maj 2021
(udskudt fra 10. november 2020)

 

oktober 2020

 

 

10. november 2020

 

10. juni 2021
(ikke udskudt)

 

maj 2021

 

 

10. juni 2021

 

27. september 2021
(udskudt fra 10. maj 2021)

 

april 2021

 

 

10. maj 2021

Herefter er der sædvanlige betalingsfrister juni – december 2021   Den 10. i måneden efter afregningsperioden

 

Lånemuligheder

Oversigt over A-skattelån for små og mellemstore virksomheder Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og AM-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og AM-bidrag for de perioder, lånene dækker over.

Virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks

Folketinget har desuden vedtaget en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at søge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, virksomheden skal indberette og betale senest den 1. marts 2021.

Ansøgningsperiode Afregningsperiode   Tilbagebetalingsfrist   Indberetningsfrist
Betalingsfrist

 

3. februar – 31. marts 2021

 

august 2020

 

1. november 2021

 

10. september 2020

 

29. januar 2021

 

3. februar – 31. marts 2021

 

december 2020

 

1. november 2021

 

18. januar 2021

 

18. januar 2021

 

8. marts – 8. april 2021

 

januar 2021

 

1. april 2022

 

10. februar 2021

 

10. februar 2021

 

9. april – 7. maj 2021

 

september 2020

 

1. juni 2022

 

12. oktober 2020

 

31. marts 2021

 

9. april – 7. maj 2021

 

februar 2021

 

1. juni 2022

 

10. marts 2021

 

10. marts 2021

For at kunne få søge om lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til den gældende frist. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til A-skattelån.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk og behandles af Skattestyrelsen, som behandler alle ansøgninger.

Visse virksomheder kan ikke låne

Virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller AM-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle, vil ikke kunne få et lån. Det samme gælder virksomheder, hvor ejeren eller en person i virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.

Øvrige virksomheder, der ikke er omfattet af lånemuligheden, er bl.a. virksomheder, der er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation. I de tilfælde, hvor virksomheder afregner A-skat og AM-bidrag via en fællesregistrering, vil det være fællesregistreringen, der vil kunne søge om lånet.

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. For disse virksomheder vil lånet imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men vil i stedet blive brugt til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Læs mere om udskydelser, regler og lånemuligheden her.