ESPD servicen udfases

29. april 2019

Europa Kommissionen har besluttet at udfase ESPD servicen ultimo april 2019.

Baggrunden herfor er, at den midlertidige ordning der blev indført primo 2016 – på baggrund af den nye udbudslov – nu af hver enkelt medlemsstat, skal gøres permanent.

ESPD blev i sin tid indført for at gøre det lettere for virksomheder på tværs af den Europæiske Union at deltage i offentlige udbud, og skabelonen havde til formål at ensrette måden, hvorpå virksomheder deltager i udbudsprocesser.

”European Single Procurement Document”

Skabelonen fik det mundrette navn ”European Single Procurement Document”, men forkortes i det daglige til ”ESPD”.

ESPD udgør midlertidig dokumentation for, at en deltager ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene for det pågældende udbud og for, at deltageren opfylder eventuelle mindstekrav til egnethed. På den måde reducerer ESPD-skabelonen derfor transaktionsomkostningerne forbundet med at deltage i et udbud.

Fremover bliver ESPD dog integreret i blandt andet byggeportalen Byggeweb, og integrationen med ESPD betyder, at udbydere kan oprette ESPD-skabelonen direkte via den pågældende udbudsportal.

Samtidig betyder det, at virksomheder vil kunne udfylde ESPD-skabelonen direkte via udbudsportalen og på den måde deltage i udbudsprocessen.