Endnu en MgO dom

15. maj 2019

En entreprenør, der i sommeren 2014 besluttede at anvende MgO-plader, kan ikke drages til ansvar for de skader, som pladerne har forårsaget. Det vurderer Voldgiftsnævnet i en ny kendelse, der er den tredje kendelse til dato om MgO pladerne.

Baggrunden for at entreprenøren fritages for ansvar er, at beslutningen om at vælge MgO-pladerne blev taget, efter fagbladet Byg-ERFA i december 2013 beskrev pladerne som en mulig løsning som vindspærreplader. Artiklen i fagbladet Byg-ERFA nævnte ikke de fugtproblemer, som pladerne senere viste sig at give, og derfor vurderede retten, at valget af MgO-pladerne skete i overensstemmelse med byggetidens viden.

Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet blev MgO-pladerne brugt i byggeriet fra cirka 2007 til 2015 som vindspærreplader i adskillige danske byggerier. Dog viste det sig, at pladerne – der er lavet af magnesiumoxid-salte – kan opsuge fugt fra luften, hvilket får pladerne til at ”svede” saltholdigt vand, når de bliver fugtmættede. Det får beslag, skruer og andet metal til at korrodere hurtigt, og det kan trænge ind i bygningens trækonstruktion.

Problemet med MgO pladerne blev opdaget i 2015, hvorefter Byggeskadefonden udsendte en officiel advarsel mod at bruge pladerne. Den viden fik flere bygherrer til at lægge voldgiftssag an mod entreprenører og rådgivere, der havde brugt MgO-pladerne frem til 2015.

I den første kendelse om MgO pladerne placerede Voldgiftsretten ansvaret hos bygherrens tekniske rådgiver og i den anden kendelse blev hovedentreprenøren pålagt at erstatte bygherre de fulde omkostninger til udskiftning af MgO-pladerne med andre mere velegnede plader. Og nu foreligger så den tredje kendelse fra Voldgiftsretten hvor man frifinder hovedentreprenøren for ansvar i forbindelse med valget af MgO-pladerne, på trods af at bygherre og rådgiver ikke var orienteret om valget og oplyst om en eventuel risiko herved.

Konklusion på de foreløbig 3 kendelser

Som det ser ud nu, på baggrund af de foreløbig tre kendelser om MgO pladerne, kan det konstateres, at såfremt beslutningen omkring anvendelse af MgO-plader er truffet imellem den27. december 2013 og den 27. februar 2015, så er entreprenøren som udgangspunkt ikke ansvarlig for mangler ved produktet.
Den 27. december 2013 var den dato hvor et Byg-ERFA blad oplyste, at magnesiumbaseret plademateriale (hvilket omfatter MgO-plader) var egnet som vindspærre uden oplysning om nogen risici forbundet hermed. Det samme fremgik af de pågældende pladers produktblad. Den 27. februar 2015 blev det for første gang ved en fagartikel kendt for branchen, at MgO-plader suger og ophober vand. Det resulterede tillige i en ændring af BYG-ERFA bladet i maj 2015.