Ekstra fire ugers forældreorlov i Koop-Barsel

7. december 2017

Koop-Barsel giver nu fire ekstra uger på forældreorloven for børn født fra 1. januar 2018 og frem.

Koop-Barsel har i beslutningen om at udvide refusionsperioden taget udgangspunkt i et ønske om at understøtte det vigtige arbejde med at sikre at begge forældre holder forældreorlov – som det også har givet sig udtryk i mange af de netop fornyede overenskomster.

De ekstra fire uger er derfor fast fordelt på to uger til mor og to uger til far for derved at give fædrene et godt incitament til at tage mere fædreorlov.

Fremover ser refusionen således ud:
Der ydes refusion i henhold til overenskomsten, dog max. 33 uger for forældrene tilsammen.

  • Til moderen kan der ydes refusion op til 4 uger før forventet fødsel + op til 14 uger efter fødslen + 5 ugers forældreorlov.
  • Til faderen kan der ydes refusion op til 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen + 5 ugers forældreorlov.
  • Til ENTEN moderen ELLER faderen kan der ydes 3 ugers forældreorlov.

I alt 33 ugers refusion. Forældreorlov skal for moderens vedkommende afvikles umiddelbart efter barselsorloven, det vil sige 15. til 23. uge efter fødslen.

Bidraget til Koop-Barsel vil være uændret i 2018.