De sidste indefrosne feriepenge kan udbetales

23. marts 2021

Lovforslaget om udbetaling af de resterende ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget. I forlængelse af efterårets adgang til førtidig udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge, bliver der snart åbnet for udbetaling af de resterende indefrosne feriepenge. Den præcise dato er dog endnu ukendt, men lønmodtagerne forventes at kunne ansøge om udbetaling fra ultimo marts 2021 indtil den 31. maj 2021. Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge være udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.
Afhængigt af, hvor mange af de tre uger man eventuelt fik udbetalt i sidste omgang, da der blev åbnet op for muligheden for udbetaling, kan man nu vælge at hæve de resterende to til fem ugers feriepenge. Det vil sige, at hvis man allerede har fået en udbetaling, kan man i foråret 2021 få udbetalt resten svarende til op til to ugers ferie. Hvis man ikke bestilte en udbetaling i 2020, kan man nu få hele sin indefrossede opsparing udbetalt svarende til op til fem ugers ferie.

Virksomheden involveres fortsat ikke i den tidligere udbetaling

Uanset hvad lønmodtageren vælger, vil virksomhedens rettigheder og pligter være de samme og dermed følge overgangsreglerne til den nye ferielov, da det fortsat er staten, der mellemfinansierer udbetalingen.

Det er således fortsat en mulighed at beholde feriepengene i virksomheden, indtil medarbejderen når folkepensionsalderen mv.. Arbejdsgiverens betalingstidspunkt fremrykkes således ikke, og der bliver heller ikke indført en ekstra indberetningspligt.

Du kan læse lovforslaget her.