Danmarks demokratiske pengeinstitutter

2. juni 2021

I samarbejde med andelskasserne Fælleskassen og Merkur udkom Tænketanken Demokratisk Erhverv onsdag den 2. juni 2021 med rapporten "Danmarks Demokratiske Pengeinstitutter".
Demokratiske pengeinstitutter defineres i rapporten som pengeinstitutter, hvor mindst 50 pct. af ejerskabet eller styringen kan ledes tilbage til en demokratisk forsamling. Der skelnes mellem tre typer af demokratiske pengeinstitutter: Andelskasser, sparekasser og foreningsejede banker.

Store dele af den danske banksektor er demokratisk

Rapporten viser, at demokratiske pengeinstitutter udgør 32 af de 58 eksisterende danske pengeinstitutter (55 pct.), når det kommer til antal. Mange af de demokratiske pengeinstitutter er relativt små, og kun syv af de 32 demokratiske pengeinstitutter har mere end 12 milliarder i arbejdende kapital. Blandt de demokratiske pengeinstitutter er de foreningsejede banker typisk størst, andelskasserne er mindst, og sparekasserne ligger i midten. 

Færre pengeinstitutter

Rapporten viser også, at der bliver færre og færre danske pengeinstitutter. I 1992 var der 210 danske pengeinstitutter, i 2019 var antallet 63. Udvikling går altså imod større og færre banker. Denne udvikling sker på trods af, at der er en stigende efterspørgsel efter de mindre, og de demokratisk ejede, pengeinstitutter i Danmark. 

Meget tyder på, at de vigtigste årsager til denne paradoksale udvikling skal findes i de seneste års udvikling i bankregulering, kapitalkrav og beskatning, som har gjort det svært at være andels- eller sparekasse i Danmark.

Bedre rammevilkår for demokratiske pengeinstitutter

Kooperationens direktør, Susanne Westhausen, byder den nye rapport velkommen: 
”Det er et vigtigt skridt, at vi får belyst, hvordan store dele af den danske banksektor stadig i dag er demokratisk organiseret baseret på kundeeje. Det betyder i bund og grund, at det er kunderne, der sidder for bordenden og sætter kursen for, hvad banken skal have på hylderne, og hvad deres penge arbejder for. 

Denne demokratiske kontrol med ”vores egne penge” skal vi fremme aktivt. ”

Susanne Westhausen er dog bekymret over udviklingen i retning af færre og større banker.

”I Kooperationen tror vi på, at hvad såvel samfundet som de danske bankkunder har brug for er en mangfoldig banksektor med forskelligartede forretningsmodeller og ejerformer. Og der bør også være plads til de mindre og lokale pengeinstitutter. Særligt når vi kan se, at det er noget, kunderne efterspørger.

Men hvis det fortsat skal være muligt at drive et mindre, demokratisk pengeinstitut i Danmark, er det nødvendigt, at der fra politisk hold kigges på rammevilkårene herfor. Som minimum bør det sikres, at bankregulering, kapitalkrav og beskatning ikke unødigt skævvrider konkurrencevilkårene til fordel for store banker uden demokratisk eller lokal forankring.”

Find rapporten her.

Læs kronik i Børsen af Lars Pehrson, rådgiver for direktionen, Merkur Andelskasse og Thorleif Skjødt, direktør, Fælleskassen her.