Aflysning af udbud

2. maj 2019

Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse i en sag der drejede sig om aflysning af et ellers gennemført udbud, og kendelsen viser, at der skal rigtig meget til at få kendt en annullation ulovlig.

Sagen drejede sig om at Holstebro Kommune, på vegne af Holstebro, Lemvig og Struer kommuner udbød en kontrakt om drift af et hjælpemiddeldepot.

Kommunerne modtog fire tilbud, men herefter annullerede kommunerne udbuddet med henvisning til, at man havde besluttet at hjemtage opgaven, fordi det ville være væsentligt dyrere at tilbyde opgaven til en af de fire bydende.

Fem måneder efter denne beslutning indgav Dansk Erhverv en klage over annullationen, men de fik ikke medhold.

Baggrunden for at de ikke fik medhold var blandt andet, at Dansk Erhverv ikke havde løftet bevisbyrden for, at annullationen var usaglig. Kommunerne kunne nemlig dokumentere, at det ville være billigere selv at hjemtage opgaven.

Den netop afsagte kendelse viser, at udgangspunktet er, at en udbyder ikke har en kontraheringspligt efter et gennemført udbud og det er klager, der bærer bevisbyrden for, at annullationen er usaglig.

Klagenævnet tog endvidere stilling til, hvorvidt der gælder klagefrister over annullation af udbud eller ej. Klagenævnet kom her frem til, at det er tildelingen af en kontrakt, der er starttidspunktet for klagefristerne. Bliver et udbud annulleret, er der ikke sket en tildeling, heller ikke selvom der offentligøres en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.