AB 92

Indhold

Virksomhederne indbydes til at deltage i et hel-dags kursus om AB 92 samt en gennemgang af de væsentligste regler i tilbudsloven.

Målgruppe

Kurset henvender sig til entrepriseledere og medarbejdere, som i det daglige arbejder med problemstillinger omkring AB 92 og tilbudsloven.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om reglerne i AB 92 og tilbudsloven ud fra konkrete sager.

Download AB 92 & ABT 93

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) er et frivilligt regelsæt, der dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør.
AB 92 (pdf)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) blev udarbejdet af Boligministeriet m.fl. ABT 93 finder anvendelse på totalentrepriseaftaler inden for bygge- og anlægsvirksomheder.
ABT 93 (pdf)

Ingen kurser pt.