Whistleblowerdirektiv

31. oktober 2019

Den 7. oktober 2019 vedtog Ministerrådet i EU den nye Whistleblowerordning.

Det nye direktiv forpligter blandt andet private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Medlemslandene har en frist på to år til at vedtage nationale regler, der implementerer direktivet.

Baggrunden for det nye direktiv er at styrke håndhævelsen af EU-retten inden for specifikke områder, herunder ved at gøre det obligatorisk for en række juridiske personer i den private og i den offentlige sektor at etablere en whistleblowerordning.

Det fremgår også af whistleblowerdirektivet, at private virksomheder med 50 eller flere ansatte skal etablere en whistleblowerordning, som blandt andet skal gøre det muligt for de ansatte i virksomheden at indberette overtrædelser, der er omfattet af direktivets dækningsområde.

Og sidst men ikke mindst vigtigt, så kan den nye whistleblowerordning enten administreres internt af en person eller afdeling i den pågældende virksomhed eller af en ekstern leverandør (f.eks. et advokatkontor).