Nyt udbud på samme opgave

9. oktober 2017

FAQ: I forbindelse med et udbud har udbyder efter afholdelse af licitation annulleret udbuddet. Begrundelsen er, at der er flere af de afgivne tilbud, der er ukonditionsmæssige. Udbyder har samtidig oplyst, at han snarest vil udbyde opgaven på ny. Kan han det?

Svar: Ja, det er muligt at annullere et udbud, hvis bygherren finder, at der er for lidt konkurrence om opgaven, eller at tilbuddene ikke lever op til kravene i udbuddet (ukonditionsmæssige tilbud).

Det er fastslået mange gange i klagenævns- og domstolspraksis, og det skal også bemærkes, at det er en eventuelt klager, der skal bevise, at udbyders annullation ikke var saglig.

Et eksempel på en kendelse er en kendelse fra  Klagenævnet for Udbud fra 2011. Her fastslås det, at der intet var til hinder for, at Region Nordjylland annullerede et udbud med to tilbud, hvor det ene tilbud var ukonditionsmæssigt.  Og der var heller intet til hinder for, at et nyt udbud med samme krav og betingelser blev udbudt kort efter annullationen af det første udbud.

Begrundelsen i kendelsen var blandet andet, at der ikke forelå en effektiv konkurrence.