Ny EU-handlingsplan skal styrke ”the social economy”

5. april 2022

I december 2021 fremsatte EU-kommissionen en ny handlingsplan, som sætter rammerne for, hvordan Kommissionen vil arbejde for at udvikle og styrke the social economy frem til 2030.

Handlingsplanen sætter ind på tre områder:

- Bedre politiske og juridiske rammevilkår
- Bedre muligheder for opstart og skalering
- Større anerkendelse

Læs hele handlingsplanen her

Hvad er the social economy?
The social economy omfatter ifølge EU-kommissionen kooperativer, socialøkonomiske virksomheder, foreninger og fonde: Alle sammen virksomheder og organisationer, der prioriterer mennesker, sociale og/eller miljømæssige mål over profit, geninvesterer deres overskud iht. fælles interesser og har en demokratisk eller inkluderende ledelse.

Det mener Kooperationen
Kooperationen ser det som en positiv udvikling, at EU sætter en langsigtet retning for arbejdet med at udvikle og forbedre rammevilkårerne for the social economy. Ligeledes håber Kooperationen, at handlingsplanen kan medføre et større fokus på at forbedre og udvikle rammevilkårerne for blandt andet kooperativer og socialøkonomiske virksomheder herhjemme.

Med handlingsplanen understreger Kommissionen, at the social economy omfatter en gruppe af virksomheder og organisationer med stærke fællestræk, der adskiller dem fra andre kommercielle aktører.

Med det som udgangspunkt fremlægger man så en sammenhængende og længerevarende indsats for at fremme denne vigtige del i den europæiske økonomi.

Begge dele er meget positive, og forhåbentligt vil handlingsplanen over de næste år smitte af på, hvordan vi kigger på denne type af virksomheder og deres rammevilkår i Danmark, siger Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen.

De tre indsatsområder

Bedre politiske og juridiske rammevilkår
Det første indsatsområde retter sig mod at skabe bedre og mere sammenhængende rammevilkår for the social economy. Indsatsområdet sætter fokus på de politiske og juridiske rammer for blandt andet beskatning, reglerne for statsstøtte og socialt ansvarlige offentlige indkøb.

Hold særligt øje med: I 2023 fremsætter Kommissionen et forslag til ministerrådet, som giver konkrete anbefalinger til, hvordan der kan skabes bedre rammebetingelser for the social economy. Forslaget skal sikre en sammenhængende tilgang og en mere ensartet udvikling i medlemsstaterne.

Bedre muligheder for opstart og skalering
Det andet indsatsområde fokuserer på at skabe bedre udviklingsmuligheder for virksomheder i the social economy ved hjælp af blandt andet virksomhedsstøtte og kapacitetsopbygning. Indsatsområdet sigter blandt andet mod at fremme indgåelse af partnerskaber, etablering af en række netværkshubs og at skabe bedre adgang til finansiering.

Hold særligt øje med: I 2023 iværksætter Kommissionen en ny fælles social economy-portal på EU-plan. Portalen skal fungere som et videnscenter, hvor interessenter eller andre relevante aktører kan finde oplysninger om relevant EU-finansiering, politikker og initiativer.

Større anerkendelse
Det tredje og sidste indsatsområde har til formål at øge kendskabsgraden i offentligheden til the social economy og skabe større anerkendelse af dens positive indvirkninger. Derfor har dette indsatsområde særligt fokus på at gennemføre regelmæssige kommunikationsaktiviteter.

Hold særligt øje med: I de kommende år igangsætter Kommissionen en ny undersøgelse med henblik på at indsamle data omkring the social economy i hver medlemsstat.

Hvis du har spørgsmål til handlingsplanen eller forslag til, hvad vi fra Kooperationens side skal lægge vægt på fremadrettet i forbindelse med handlingsplanen, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på kontakt@kooperationen.dk