Danmarks eneste andelsboghandel åbner i 2020

13. november 2019

Den 1. januar 2020 åbner Danmarks første andelsboghandel. Det er selskabet FredensborgFordi der står bag købet af den lokale boghandel, der stod til at lukke, fordi indehaveren havde nået pensionsalderen. Formålet med selskabet er at udvikle og understøtte bylivet i Fredensborg by.

FredensborgFordi kan desuden støtte andre aktiviteter med det formål at fremme og bevare en positiv udvikling af bylivet. Da boghandlen i provinsbyen Fredensborg havde været til salg i to år, var én ting meget sikker: Den var rykket så meget tættere på en lukning.

Der var tale om en helt klassisk udfordring for detailhandlen i vores mindre byer, nemlig generationsskiftet. Fredensborg Boghandel er en veldrevet boghandel med fire ansatte og et årligt overskud på 200.000 kr., men indehaveren havde med sine 78 år nået pensionsalderen.

Derfor blev FredensborgFordi a.m.b.a. stiftet. Formålet med selskabet er at ”udvikle og understøtte bylivet i Fredensborg by ved selv eller igennem direkte eller indirekte ejede datterselskaber at opkøbe, etablere, drive og/eller videresælge detailhandels- og detailhandelsorienterede virksomheder i Fredensborg by. Selskabet kan desuden støtte andre aktiviteter med det formål at fremme og bevare en positiv udvikling af bylivet”.

Efter at have forberedt stiftelsen, forretningsmodellen og kommunikationen omkring FredensborgFordi amba. lancerede bestyrelsen den 19. september 2019 ideen. Der skulle en andelskapital på 650.000 kr. til, før bestyrelsen kunne gå i forhandling om selve købet. Så de holdt vejret. Efter kun 12 dage kunne bestyrelsen helt overvældede annoncere, at 568 andelshavere tilsammen havde skudt 713.000 kr. ind i selskabet! Og de kunne lave en overdragelsesaftale med boghandleren om, at FredensborgFordi amba overtager boghandlen den 1. januar 2020. Den første andelsboghandel ser dagens lys lige om lidt.

I bestyrelsen er de meget glade for at have nået målet med at kunne købe byens boghandel, men de er også meget optagede af, hvordan de kan drive andelsselskabet som med-byudvikler af detailhandlen og en levende bymidte. Når overskuddet er der – for de tror på, at de kan udøve mindst lige så godt købmandsskab som den tidligere ejer – kan FredensborgFordi amba gå ind og eksempelvis være medejer hos en nyåbnet butik de første fem år for derefter at blive købt ud. FredensborgFordi amba er således et godt eksempel på, hvordan den fællesejede, demokratiske selskabsform kan være med-byudvikler i byer, ved at tage afsæt i hverdagens forbrug.
Og status lige nu er, at de i bestyrelsen er travlt optagede af at forberede overtagelsen og er glade og stolte over, at over 750 andelshavere har skudt over 900.000 kr. ind.

FredensborgFordi…fællesskabet er en stærk base! Læs mere på Fredensborgfordi.dk